Wat is op aanvraag?

Men spreekt van op aanvraag als een touroperator geen kamers meer ‘in contigent’ heeft moet hij het dossier op aanvraag zetten. Een fax, e-mail of telex wordt dan verstuurd naar de hotelier die moet nazien of hij/zij nog kamers beschikbaar hebben.

Wat is stille verkoop van een huis?

Stille verkoop wil zeggen dat u uw woning niet aanbiedt aan het grote publiek, maar aan een actieve geïnteresseerde doelgroep. U krijgt dus ook geen bord in de tuin en er worden alleen advertenties geplaatst daar waar u dat wenst.

Wat kost word app?

Microsoft Word Het programma is gratis te downloaden uit de App Store. Met het programma kunt u documenten bekijken, maar ook aanmaken en bewerken. Ook is het mogelijk om documenten vanuit Dropbox rechtstreeks te openen, bewerken en opslaan in Word.

Wat voor soort enquêtes zijn er?

Een enquête kan op verschillende wijzen worden afgenomen: Schriftelijk (uitdelen of per post) Telefonisch. Face-to-face (thuis, bij organisatie of in openbaar)

Wat wordt met addendum bedoeld?

Een addendum is een bijlage of toevoeging. Het woord stamt af van de Latijnse zin ‘addendum est’, wat ‘datgene dat bijgevoegd moet worden’ betekent. De bijlage is een deel van een boek of document dat als aanvullende of toelichtende informatie geldt op de tekst die daaraan vooraf gaat.

Wat zijn de voordelen van een enquête?

Praktisch. Naast hun flexibiliteit en lage kost, hebben enquêtes als voordeel dat ze heel handig en snel data kunnen verzamelen. Je kan er alle kanten mee uit! Kies wie je wil targeten en welke soort vragen (open vragen of multiple choice) je wil stellen.

Wie is aanvrager kinderbijslag?

Het is de ouder bij wie het kind zijn hoofdverblijfplaats niet heeft, die het kind ook op zijn adres kan laten inschrijven. Hiervoor dient hij of zij een bewijs voor te leggen van het vonnis of de notariële akte waaruit blijkt dat het kind ook deels bij hem of haar verblijft.

Hoe krijg je verhoogd kindergeld?

  1. lichamelijke of geestelijke gevolgen heeft.
  2. een invloed heeft op de dagelijkse activiteiten van het kind.
  3. gevolgen heeft voor het gezin (medische behandeling, noodzakelijke verplaatsingen, aanpassing leefomgeving, …)

Hoe vaak mag een vader zijn kind zien?

Wanneer er geen bijzonderheden zijn, dan wordt een regeling van om-de-week een weekend (vrijdag-zondag) en (2)wekelijks een vaste dag doordeweeks doorgaans als minimum gezien. Je bent als ouder verplicht om het contact met de andere ouder te bevorderen. Dit geldt natuurlijk ook als de vader geen gezag heeft.

Hoeveel is mijn kinderbijslag?

Geboren voor 2020 Geboren vanaf 2020
0 – 11 jaar € 154,58 € 165,62
12 – 17 jaar € 165,62 € 176,66
18 – 24 jaar (geen hoger onderwijs) € 165,62 € 176,66
18 – 24 j aar (hoger onderwijs) € 176,66 € 187,70

Hoeveel kinderopvangtoeslag bij tweede kind?

Toetsingsinkomen (gezamenlijk) vanaf Toetsingsinkomen (gezamenlijk) tot en met Percentage kinderopvangtoeslag 2e en volgend kind
24.697 26.066 96,0%
26.067 27.437 95,6%
27.438 28.807 95,4%
28.808 30.174 95,2%

Hoeveel krijg je voor groeipakket?

Het Groeipakket is een verzameling van financiële tegemoetkomingen op maat van het kind. Het maandelijkse basisbedrag is 169,79 euro voor elk kind geboren vanaf 1 januari 2019.

Hoeveel punten voor verhoogde kinderbijslag?

Je kind heeft recht op bijkomende kinderbijslag als hij of zij minstens 4 punten in pijler 1 scoort, of minstens 6 punten voor de drie pijlers samen.

Hoeveel punten voor zorgtoeslag?

De schaal bestaat uit 3 pijlers en een aantal vaste criteria Je kind kan maximaal 36 punten scoren. Hoe hoger de score, hoe hoger het bedrag van de zorgtoeslag. Je kind heeft recht op een zorgtoeslag als het minstens 4 punten behaalt in pijler 1 of minstens 6 punten in de drie pijlers samen.

Kan mijn ex zomaar verhuizen?

Hebben u en uw ex-partner samen het gezag over uw kinderen? Dan mag u niet zonder toestemming van uw ex-partner verhuizen. Als u die toestemming niet krijgt kunt u de rechter om vervangende toestemming vragen.

Waar heb je financieel recht op als alleenstaande moeder?

Ongeveer een maand na de geboorte mag je een kindgebonden budget aanvragen, dit moet je bij de belastingdienst doen. Niet iedereen krijgt een kindgebonden budget, het is namelijk inkomensafhankelijk. Alleenstaande ouders met een verzamelinkomen tot €22.356, ontvangen maximale bedrag.

Waar startbedrag aanvragen forum?

Het startbedrag vraag je aan bij de uitbetaler van het Groeipakket. Sinds de invoering van dit pakket hebben ouders de vrije keuze voor welke uitbetaler ze kiezen.

Waarom kindergeld?

Kinderbijslag (of Groeipakket) is een toelage uitgekeerd door een kinderbijslagfonds om je te ondersteunen bij de kosten van de opvoeding van je kind(eren). Je krijgt kinderbijslag van de regio waar je kind gedomicilieerd is, met andere woorden waar het ingeschreven is in het bevolkingsregister.

Wat heeft iemand met autisme nodig?

Regelmaat, routine, voorspelbaarheid zijn een houvast voor iemand met autisme. Een partner en vrienden moeten zich daaraan aanpassen. Dat moet je kunnen. Het zich in een ander verplaatsen is voor iemand met autisme een haast onmogelijke opgave.

Wat heeft passende kinderopvang te maken met diversiteit?

Kinderen voelen dat aan. Maar je moet wel met deze kinderen opgroeien om te weten dat er ook kinderen zijn die zich anders ontwikkelen dan jij. Wat mij betreft is passende kinderopvang een grote kans te laten zien dat die diversiteit juist de grote meerwaarde van kinderopvang is. ‘

Wat is een specifieke zorgbehoefte?

Kinderen met specifieke zorgbehoeften zijn kinderen die door medische en/of psychosociale problemen meer intensieve zorg nodig hebben.