Wat is omgaan met details?

Aandacht voor details houdt in dat je in je werkzaamheden niet alleen op de grote lijnen let, maar ook oog hebt voor ‘kleinigheden’. Deze competentie is vooral belangrijk in functies waarbij het over het hoofd zien van kleine dingen grote gevolgen kan hebben.

Wat zijn creatieve vaardigheden?

De 5 basisvaardigheden voor creatief denken zijn: Kansdenken (oordeel uitstellen) Associëren (verbanden leggen) Beelddenken (verbeeldingskracht inzetten) Creatief waarnemen (perspectief wijzigen)

Wat zijn de 4 kernkwadranten?

Het kernkwadrant draait om vier termen: kernkwaliteit, valkuil, allergie en uitdaging. Dit zijn alle vier karaktereigenschappen of kwaliteiten en het model beschrijft hun onderlinge samenhang. Volgens Ofman horen bij iedere persoon bepaalde kernkwaliteiten.

Wat zijn voorbeelden van kernkwaliteiten?

Voorbeelden van kernkwaliteiten zijn: stabiel, betrokken, geduldig, of daadkrachtig. Een uitgebreide lijst van kernkwaliteiten vind je aan het eind van dit artikel. Als iemand doorschiet in zijn of haar kernkwaliteit dan stap je in je eigen valkuil.

Welk bedrijf is flexibel?

 • totaal.
 • industrie en landbouw.
 • bouwnijverheid.
 • handel, horeca, reparatie.
 • transport.
 • zakelijke dienstverlening.
 • zorg en welzijn.
 • overige dienstverlening.

Welke kwaliteiten heb je ten aanzien van creatief denken?

Effectieve creativiteit is zeer afhankelijk van voorafgaand beoordelingsvermogen. Wat je nodig hebt, is kritisch kunnen denken (critical thinking). Kritisch denken is ‘bewust denken’. Het is helder, rationeel, logisch en onafhankelijk.

Welke organisaties zijn er op de arbeidsmarkt?

1997/’98 2013/’14
handel, horeca, reparatie 19,5 61,6
transport 27 64,2
zakelijke dienstverlening 37,5 71
zorg en welzijn 62,5 67,7

Hoe behandel je aanpassingsstoornis?

Een aanpassingsstoornis wordt behandeld met cognitieve gedragstherapie. Bij cognitieve gedragstherapie leer je om te gaan met je eigen gedachten. Ook leer je ontspanningsoefeningen, het belang van een goede dagindeling, assertiviteit en omgaan met van conflicten.

Heb ik een aanpassingsstoornis?

Symptomen van een aanpassingsstoornis Depressie: sombere buien, weinig energie, emotioneel zijn. Angst, nervositeit en rusteloosheid. Gecombineerd angstig en depressief gedrag.

Hoe begint een bipolaire stoornis?

Het is nog niet bekend hoe een bipolaire stoornis ontstaat. Wel zijn er bepaalde omstandigheden bekend, waarin je meer risico loopt op een manische depressie. Het gaat meestal om een combinatie van biologische, sociale en psychologische factoren. De stemmingsstoornis komt evenveel voor bij mannen als bij vrouwen.

Hoe doorbreek je stress?

Het klinkt voor de hand liggend, maar wordt toch veronachtzaamd: zorg voor een diepe slaap, voldoende beweging, liefst een paar x per week, gezond eten en geregelde ontspanning na inspanning. Dat geeft een goede basis om chronische stress te voorkomen of te doorbreken.

Hoe ga je om met een partner met borderline?

Omgaan met iemand die borderline heeft vraagt om begrip en geduld. Het kan een uitdaging zijn om de relatie in stand te houden, maar dat is natuurlijk wel de moeite waard. Belangrijk is dat je: weet wat borderline is (verdiep je in de materie);

Hoe herken je een afhankelijke persoonlijkheidsstoornis?

Iemand met een afhankelijke persoonlijkheidsstoornis heeft het idee dat hij of zij het leven niet alleen aankan. Er is te weinig vertrouwen in het eigen kunnen om ergens alleen aan te beginnen of ergens alleen naartoe te gaan. Om over het nemen van beslissingen nog maar te zwijgen.

Hoe herken je een afhankelijke variabele?

Een onafhankelijke variabele is dus onafhankelijk van het onderzoeksobject. Een afhankelijke variabele is een variabele waarvan de waarden afhangen van die van de onafhankelijke variabele en het onderzoeksobject (en niet van de onderzoeker).

Hoe lang duurt een aanpassingsstoornis?

Om te spreken van een stoornis moeten de emotionele en gedragsproblemen binnen drie maanden na de stressvolle ervaring beginnen. Als de stressvolle situatie of de gevolgen daarvan zijn verdwenen, blijven de klachten niet langer dan zes maanden aanwezig.

Hoe lang rust na overspannen?

Vroeger dacht men dat alleen rust voldoende was om te herstellen. Tegenwoordig weten we dat een actieve aanpak nodig is. Niet alleen om sneller te herstellen, ook om te voorkomen dat u opnieuw overspannen raakt. Het herstel verloopt in drie fasen en duurt gemiddeld 11 weken.

Hoe ontstaat vermijdingsgedrag?

Waar komt vermijding vandaan? Meestal hebben vermijding en uitstel te maken met irrationele angst en stress. Neem als voorbeeld het tandartsbezoek: we hebben allemaal onplezierige ervaringen in de tandartsstoel, verergerd door horrorverhalen die we van anderen hebben gehoord over kapotte kiezen en zenuwbehandelingen.

Hoe voorkom je dat je overspannen raakt?

 1. Praat tegen jezelf.
 2. Heb sex.
 3. Kijk comedy’s en cabaretshows.
 4. Breng tijd door met vrienden.
 5. Ga eens wat rechter op staan, en voel die ontspanning.
 6. Mediteren helpt, bewezen.
 7. Vergeet zelfvertrouwen, zegt onderzoek.

Hoeveel emdr behandelingen zijn er nodig?

Studies hebben aangetoond dat een eenmalige schokkende gebeurtenis (enkelvoudig trauma) voor 80 – 90% van de gevallen met 3 sessies EMDR behandeling klaar kan zijn. De duur van de behandeling blijft afhankelijk van moeilijkheden die in het verleden zijn opgedaan.

Is emdr zwaar?

EMDR-sessies kunnen zwaar zijn, omdat er reactivatie van de herinnering nodig is als eerste stap voor verwerking. EMDR focust op gedachten, fysieke sensaties, gevoelens en gedragingen.

Is bipolair ernstig?

Een bipolaire stoornis is een ernstige psychische aandoening die niet vanzelf overgaat en voorkomt bij 1 tot 2 procent van de Nederlandse bevolking.

Is burn-out een diagnose?

De diagnose burn-out staat niet in de DSM-5 of de ICD-classificatie van de WHO. Onduidelijk is of burn-out – met klachten van slaap, stemming, prikkelgevoeligheid en vermoeidheid – fundamenteel verschilt van depressie en angst. Wel weten we dat een ernstige burn-out niet goed te onderscheiden is van een depressie.

Is huishoudelijke hulp aftrekbaar van de belasting?

Zijn die kosten aftrekbaar als ‘extra gezinshulp’? Ja, dat zijn ze. De kosten voor deze hulp komen immers voor uw eigen rekening. Het gaat dus in feite om particuliere huishoudelijke hulp.

Kan chronische stress verdwijnen?

Bewegen is gezond, daar zijn we het allemaal over eens. Als je regelmatig (minimaal 2 à 3 keer per week) intensief beweegt, krijgt je lichaam de kans om schadelijke stoffen af te voeren. Je zal merken dat de chronische stress afneemt en je voelt je een stuk lekkerder.

Kan een burn out chronisch worden?

Chronische stress is een optelsom van stressreacties waarvan iemand niet of niet voldoende herstelt, hetgeen zorgt voor allerlei stressgerelateerde ziektes en stoornissen. Een voorbeeld van de gevolgen van chronische stress is het ziektebeeld dat bekend staat als “burnout”.

Kan huisarts burnout vaststellen?

Uw huisarts kan in één of meer gesprekken herkennen of u een burn-out heeft. Ook informatie van uw partner of familie is hierbij nuttig. Soms geeft de huisarts u een vragenlijst. Dit helpt mee om vast te stellen of u een burn-out heeft.

Kun je leven met een bipolaire stoornis?

Dan voelt u zich het ene moment heel actief en opgewekt óf opgejaagd. En het andere moment heel erg somber en vermoeid. Er zijn ook periodes dat deze stemmingswisselingen er niet zijn. Een bipolaire stoornis heeft veel invloed op het dagelijks leven, bijvoorbeeld in relaties, sociale contacten, werk of studie.

Waardoor ontstaat somatiseren?

Definities van somatisatie zijn over de jaren erg veranderd en er is nog altijd geen eenduidig beeld van de terminologie. Enerzijds wordt somatisatie gedefinieerd als een lichamelijke uiting van psychische en/of emotionele onrust. Anderzijds wordt gedacht dat somatisatie slechts ontstaat door lichamelijke onrust.

Waarom is diabetes een comorbiditeit?

Diabetes is een van de meest prevalente chronische aandoeningen met veel comorbiditeit. Sommige comorbide aandoeningen komen vaker voor bij diabetes vanwege de gezamenlijke pathofysiologische achtergrond, soms is de verklaring voor het gelijktijdig optreden van comorbide aandoeningen (nog) onbekend [1].