Wat te doen bij ongeplande zwangerschap?

Als je ongepland zwanger bent, kan je in de war zijn. Je moet ineens nadenken over wat je wil, terwijl je niet voorbereid bent. Het is goed voor je om je verhaal met iemand te delen.

Wat voor narcose bij abortus?

Tijdens de zuigcurettage wordt je baarmoeder leeggezogen met behulp van een dun buisje. Een zuigcurettage kan met een plaatselijke verdoving of onder algehele anesthesie (narcose). Bij de behandeling met plaatselijke verdoving ben je ongeveer 2 à 2,5 uur in de kliniek.

Wat zijn de nadelen van abortus?

Kortetermijngevolgen abortus De bloedingen kunnen langer aanhouden dan een normale menstruatie. Na gebruik van een abortuspil kun je last krijgen van misselijkheid, buikpijn en diarree. Bij een late abortus is er kans op langdurig bloedverlies of heftig navloeien. Heel zelden komt er een infectie voor na een abortus.

Welke delen worden weggezogen uit de baarmoeder bij abortus?

Van twaalf tot vierentwintig weken zwangerschap kan de abortus alleen plaatsvinden door een instrumentele abortusbehandeling met curettage. De baarmoedermond wordt tijdens deze behandeling opgerekt, om vervolgens het embryo via de vagina te verwijderen.

Welke delen worden weggezogen uit de baarmoeder?

Curettage. Bij een curettage verwijdert de gynaecoloog via een dun buisje (vacuümcurettage) of schrapertje(curette) via de schede en de baarmoedermond het zwangerschapsweefsel uit de baarmoeder. Dit vindt plaats onder algehele narcose.

Welke verzekering dekt abortus?

Abortus in een kliniek wordt vergoed op grond van de AWBZ, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Wordt de abortus in een ziekenhuis uitgevoerd, dan declareert het ziekenhuis dit bij de zorgverzekering van de vrouw. De basisverzekering vergoedt de abortus.

Welke zorgaanbieders vallen onder vgz?

Naam Rol UZOVI code
IZZ (VGZ voor de zorg) Label van VGZ 7095
UMC Verzekeraar 0736
Univé Verzekeraar 0101
VGZ Verzekeraar en hoofdconcern 7095

Wie doet abortus?

U kunt een abortus alleen laten uitvoeren bij een abortuskliniek of een ziekenhuis met een vergunning van het ministerie van VWS. U kunt zelf contact opnemen met een abortuskliniek. U kunt ook uw huisarts vragen om een doorverwijzing naar een abortuskliniek of een ziekenhuis.

Doet een curettage pijn?

Behandeling met een curettage tijdens een narcose geeft geen pijn. Soms is er een beetje pijn na afloop, maar nooit hevig.

Hoe groot is de kans dat je onvruchtbaar wordt na abortus?

Verminderde vruchtbaarheid na een abortus is een mythe. In de wetenschappelijke literatuur is daartoe geen aanwijzing te vinden. Complicaties kunnen zich echter bij ieder medisch handelen voordoen en dus ook bij een abortus.

Hoe groot is het percentage meisjes dat jaarlijks ongewenst zwanger raakt?

In 2017 had 2,9% van de mannen en vrouwen van 25 tot en met 49 jaar in het afgelopen jaar te maken met een onbedoelde zwangerschap. Voor 0,4% van de mannen en 1,7% van de vrouwen was de zwangerschap onbedoeld (de Graaf & Wijsen, 2017).

Hoe lang blijf je bloeden na een curretage?

Complicaties en bijwerkingen De eerste dagen na de curettage kunt u last hebben van pijnlijke buikkrampen. U kunt hiervoor pijnstillers innemen. Tien tot veertien dagen na de ingreep kunt u nog enig bloedverlies hebben.

Hoe lang blijf je bloeden na een curettage?

Complicaties bij een curettage Het bloedverlies kan ongeveer twee weken aanhouden. In deze periode mag je alleen maandverband gebruiken en geen tampons. Tegen de pijn kun je pijnstillers innemen, zoals paracetamol, en een warme kruik gebruiken.

Hoe lang blijven liggen na cytotec?

Deze moet u vaginaal inbrengen, bij voorkeur ‘s ochtends. U brengt de tabletten zo diep mogelijk in de vagina, na het inbrengen 15 minuten blijven liggen. Indien de eerste dosis niet effectief is kan eventueel een tweede dosis gegeven worden na 48 uur.

Hoe lang bruine afscheiding na curettage?

Het lichamelijk herstel na een spontane miskraam of na een curettage verloopt in de meeste gevallen vlot. Gedurende één tot twee weken kan er nog wat bloedverlies of bruine afscheiding zijn. Zolang u nog last hebt van bloedverlies, mag u geen tampons gebruiken, niet in bad en geen gemeenschap hebben.

Hoe lang duurt de bloeding na abortuspil?

Bloedverlies na afloop Het bloedverlies na de abortus duurt vaak langer dan na een curettage. Gemiddeld duurt het drie weken, soms korter, soms langer. Het is dan geen hevig bloedverlies meer.

Hoe lang geen seks na curettage?

Zolang er helder rood bloedverlies is, is het verstandig om geen gemeenschap te hebben. Is het bloedverlies bruine afscheiding geworden dan mag gemeenschap weer. Zolang het bloedverlies helder rood is raden wij zwemmen of in bad gaan af. Dit is om de kans op een infectie van de baarmoeder te verkleinen.

Hoe lang geen tampon na abortuspil?

We adviseren de eerste 7 à 10 dagen na de behandeling geen vaginale seks te hebben, geen tampons te gebruiken en niet te gaan zwemmen of in bad te gaan (douchen mag wel).

Hoe lang herstellen na abortuspil?

Daarna varieert het sterk in duur: van enkele dagen tot aan (soms) de eerstvolgende menstruatie. We adviseren de eerste 7 à 10 dagen na de behandeling geen vaginale seks te hebben, geen tampons te gebruiken en niet te gaan zwemmen of in bad te gaan (douchen mag wel).

Hoe lang na curretage weer ongesteld?

De meeste vrouwen worden 4 tot 6 weken na de miskraam weer ongesteld, sommige later.

Hoe lang niet sporten na curretage?

Ga dus de eerste week niet sporten en til geen zware dingen. Vanwege infectiegevaar mag u de eerste twee weken geen tampons gebruiken, niet in bad gaan of zwemmen. U mag geen vaginale seks hebben.

Hoe lang nog misselijk na abortus?

misselijkheid, pijnlijke borsten…) verdwijnen meestal na enkele dagen. Na een paar weken wordt een nazorg-consult bij een arts ten sterkste aangeraden. Mogelijke complicaties zijn zeer hevig bloedverlies.

Hoe lang pijn na curettage?

Buikpijn die langer dan twee dagen na de curettage blijft bestaan, moet als abnormaal worden beschouwd. Het is niet normaal dat u na een curettage koorts krijgt. Ook buitensporig veel bloedverlies hoort na een curettage niet op te treden. Als u thuis problemen heeft, dan kunt u contact opnemen met uw huisarts.