Wat is een mestkelder?

Kelder waarin de gier uit de stallen wordt verzameld en bewaard om later als meststof (stikstof) te gebruiken voor bemesting van het land, meestal voor weiland. de ligging van de g. hangt af van de ligging van de stallen.

Wat is een mestput?

Open put achter de stal, waarin de mest en gier tezamen wordt bewaard.

Wat is een mestsilo?

De betonnen mestsilo is duurzaam en onderhoudsvrij Beton is de meest duurzame vorm voor mestopslag, nagenoeg geen onderhoud en ongevoelig voor eventuele beschadigingen. De Appel betonnen mestsilo is een Nederlands fabricaat en is volledig KIWA gecertificeerd.

Wat is een weide eg?

Weideslepen zijn universeel inzetbaar en worden gebruikt in de land- en bosbouw, tuin- en landschapsarchitectuur/bouw en het onderhouden van weilanden/ akkers. De weidesleep wordt in een houten kist geleverd met de afmetingen 263 x 70 x 28 cm en een gewicht van 178 kg.

Wat is het verbruik van een vrachtwagen?

Brandstofverbruik vrachtwagen Het gemiddelde brandstofverbruik van een vrachtwagen is 30 tot 40 liter brandstof per 100 kilometer.

Wat is het verschil tussen vaste mest en drijfmest?

Drijfmest is een mengsel van vaste mest en vloeibare mest (gier) van dierlijke oorsprong. Vroeger werd de vaste stalmest (met stro) op een mesthoop apart gehouden van de gier die in een gierkelder werd verzameld. Om arbeid te besparen is men veelal overgegaan op de opslag van drijfmest in een mestput.

Wat is mestopslag?

De opslag van vaste mest bij veehouderijen vindt plaats op een vaste mestplaats. Dit is vaak een verharding (met eventueel opstaande randen) of absorberende laag stro of turf, waarop de mest wordt opgeslagen. De opslag van mest is meestal toegestaan binnen de agrarische bestemming.

Wat is oude stalmest?

Vooral oude stalmest van koeien is geschikt voor de moestuin. Dit is een mengsel van koeienpoep en stro dat maanden tot jaren de tijd heeft gekregen om te verteren. Tijdens deze vertering komen de bovengenoemde belangrijke voedingsstoffen vrij.

Wat is ruige mest?

Ruige mest wordt ook wel vaste mest genoemd en bestaat uit dierlijke mest, die voor het weidevogelbeheer bij voorkeur ook strorijk is. Soms worden met name (deels verteerde) voerresten gebruikt als “ruige mest”, maar feitelijk is dit dus geen ruige mest.

Wat is vaste mest?

De vertering van mest gebeurt onder invloed van bacteriën, waarbij warmte, water en voedingsstoffen vrijkomen. Dit proces van omzetting duurt bij normale opslag ruim een jaar. Het eindproduct heet “vaste mest” of “ruige mest”.

Wat kost 25 kilo kunstmest?

Artikelnummer 400821
Art. nr. leverancier 7806
Inhoud 25 kg
Soort Meststoffen (Totaal)
Bestemd voor Algemeen

Wat kost een kuub mest?

Voor reguliere afzet van mest kan voor 2019-2020 worden gerekend met 5 tot 14 euro per kuub afhankelijk van regionale verschillen, extra kosten voor te verwerken kuubs zijn 1,50 tot 3 euro. Hierbij is uitgegaan van behoud van derogatie voor de lange termijn. De kosten voor mestafzet zijn sterk regionaal gebonden.

Wat kost een telescoopkraan per uur?

Omschrijving 0-2 uur 4 uur
Kraan basis tarief ma tm vr € 285,- € 545,-
Vervolg uren ½ € 80,- € 80,-
Kraan zaterdag Op aanvraag Op aanvraag
Vervolg uren ½ € 80,- € 80,-

Wat kost een ton kunstmest?

Het afgelopen jaar registreerde Wageningen Economic Research op de site Agrimatie.nl in Nederland gemiddeld een kali 40% prijs van 270-280 Euro per ton.

Wat kost een torenkraan?

Bij echte hoogbouw, zoals in Manhattan of Singapore, kan een torenkraan honderden meters hoog reiken. De grootste krachtpatser uit het park van Arcomet is een zogenaamde 400-tonmeterkraan. Die kan maximaal 20ton tillen en kost al snel een half miljoen euro.

Wat kost een zak kunstmest?

1 Zak € 35,95 Triferto 12-10-18 Meststof ( zak a 20 kg ) aantal
1 Pallet (20 Zakken) € 566,00 Triferto 12-10-18 Meststof ( zak a 20 kg ) aantal
1 Pallet (40 Zakken) € 1045,00 Triferto 12-10-18 Meststof ( zak a 20 kg ) aantal

Wat kost gedroogde koemest?

Gedroogde koemest is verkrijgbaar in emmers van 30 liter met 14 kg koemest. Er zit een deksel op de emmer. 1 emmer à 30 liter kost € 10,- (inclusief emmer) Neemt u de volgende keer de emmer weer mee, dan betaalt u €7,50 voor een volle emmer.

Wat kost mest per ton?

Varkenshouders zijn tussen 20 en 22 euro per ton kwijt aan de afzet van hun mest. Ondanks een grotere vraag naar varkensmest is de uiteindelijke prijs daarmee gelijk aan die van voorjaar 2021.

Wat kost mestafzet?

De betaalde mestafzetkosten per bedrijf verschillen sterk tussen de bedrijfstypen. Varkensbedrijven betaalden tussen 2010 en 2015 gemiddeld 30 tot 40.000 euro per jaar voor de afzet van mest, pluimveebedrijven ongeveer 10 tot 15.000 euro en melkveebedrijven gemiddeld circa 1.500 tot 3.000 euro.

Wat kost mesttransport?

De mest direct af laten voeren, met VDM-code 61, is verreweg het meest kostbaar. Dat kost namelijk circa 27 euro per kuub in het zuiden van het land. Direct uit de put laden en afvoeren, zonder verwerkingscode, kost volgens de varkenshouders rond 22 euro per kuub.

Wat kun je maken van mest?

Mestraffinage en verwaarding van inhoudsstoffen Een ander idee is om ‘waardevolle dingen’ uit mest te maken en zo een positieve economische waarde te realiseren uit mest. Dat varieert van chemicaliën voor de industrie tot vezels om kleding van te maken.

Wat valt onder vrachtkosten?

De transportkosten bestaan uit de afschrijvingen op de bouw- en beheerskosten van de infrastructuur, de menselijke en materiële kosten die verband houden met het transport (chauffeurs, brandstoffen, vrachtwagens). De totale transportkosten kunnen worden uitgedrukt als een percentage van de uiteindelijke verkoopprijs.

Wat wordt er gedaan met varkensmest?

Varkensmest is te verwerken tot biogas. Dat gebeurt door het proces van vergisting, waarbij bacteriën de mest omzetten tot methaan. Dat product heet dan biogas.

Wat zijn bruto vrachtpenningen?

Onder brutovrachtomzet wordt verstaan het totaal factuurbedrag aan vrachtpenningen van de onder deze verzekering gedekte transporten incluis de bruto vrachtomzet van de door verzekerde uitbestede transporten.

Welke mest voor weiland?

Dierlijke mest (drijfmest of “ruige” mest) heeft een uitstekende bemestende waarde. Het voordeel van dierlijke mest is dat de meststoffen uit de mest verspreid over het weideseizoen vrijkomen. Juist omdat dit zo langzaam gaat, heeft uw weide er het hele seizoen profijt van.

Welke meststof voor weide?

Dierlijke mest is uitstekende meststof voor de paardenweide. Maar beperk de gift aan dierlijke mest wel. Gebruik bij voorkeur een meststof voor de paardenweide waarbij de stikstof langzaam vrijkomt en de suiker en eiwitgehaltes in het gras wat lager blijven.

Welke voeding heeft een roos nodig?

De struiken hebben jaarlijks veel voeding nodig. Geef in het vroege voorjaar beendermeel, een gemengde organische mest of speciale rozenmest. Mest in de winter met goed verteerde stalmest of met een mengsel van compost en koemestkorrels. Mest in juni-juli, na de eerste bloei, nog eens bij met speciale rozenmest.

Welke weidesleep?

De klassieke weidesleep met stervormig net kan dat prima. Een wiedeg met massieve tanden die agressief is ingesteld, is in het voorjaar teveel van het goede. Volledig doorzaaien van percelen in het voorjaar met een slakkenkorrelstrooier (gelijktijdig met slepen) is volgens Martin Hoppe ineffectief.