Wat dekt de familiale verzekering kbc?

Een familiale verzekering beschermt je tegen de financiële gevolgen van zo’n situatie. In essentie dekt een familiale verzekering de schade die u toebrengt aan anderen en aan dieren van anderen, en de schade die je zelf lijdt door iemand anders.

Wat doet een expert bij schade?

Een schade expert kan, naast het bepalen van het schadebedrag ook de oorzaak van de schade achterhalen. Daarnaast bepaalt de schade expert of de schade nog te repareren is en kijkt hij of het verzekerde risico wel klopt.

Wat is agentschap schadeformulier?

Agentschap (of tussenpersoon) Als je je autoverzekering hebt afgesloten via een tussenpersoon, dan vul je de gegevens van de tussenpersoon in. Als je een autoverzekering zonder tussenpersoon hebt, dan vul je hier niets in.

Wat is crashform?

Met Crashform, beschikbaar in Google Play en App Store, kan je van tevoren je persoonlijke en verzekeringsgegevens invullen om ze in geval van aanrijding bij de hand te hebben.

Wat is kbc assist?

Een ongeval of schade aangeven. KBC regelt dan achter de schermen alle administratieve rompslomp voor je. Eenvoudig contact opnemen met je verzekeringsagent, de KBC-bijstandscentrale, VAB (bij pech).

Wat is de geldigheidsduur van de groene kaart?

In principe is de kaart één jaar geldig. Op de groene kaart wordt de geldigheidsdatum vermeld. Meestal staat er een geldigheid op van 13 maanden in plaats van 12 maanden. Ieder jaar, bij verlenging van de verzekering, krijgt u automatisch van de verzekeraar een nieuwe groene kaart opgestuurd.

Wat is een bijstandsverzekering?

De bijstandsverzekering zorgt onder andere voor uw repatriëring als u of een gezinslid ziek wordt of een ongeval krijgt in het buitenland. Ze betaalt ook de medische kosten gemaakt in het buitenland.

Wat is een expertise rapport?

Expertise – het inspecteren en beoordelen van een jacht of bepaalde onderdelen daarvan, door een expert, die zijn bevindingen vastlegt in een expertiserapport.

Wat is je polisnummer aon?

Uw polisnummer vindt u terug op uw polisblad. Uw groene kaart nummer staat op de groene kaart onder punt 4. Dit is gelijk aan uw polisnummer, maar dan met de landcode en ons serienummer ervoor: NL-181. U krijgt het polisblad en de groene kaart per e-mail toegestuurd bij de aanvraag van uw autoverzekering.

Wat is mijn relatienummer ohra?

Waar staat je relatienummer Je relatienummer is onderdeel van je polisnummer en staat op je polisblad. Het zijn de cijfers voor het 1e streepje. Stel je polisnummer is: 123456-531-04. Dan is je relatienummer 123456.

Wat is relatienummer salland?

Uw relatienummer staat in Mijn Salland U kunt dit alleen doen als u de hoofdverzekerde bent op de polis. In Mijn Salland staat uw digitale EHIC. De laatste 10 cijfers van het kaartnummer zijn hetzelfde als uw relatienummer. U kunt de EHIC bekijken als hoofdverzekerde en als medeverzekerde.

Wat moet ik doen met een aanrijdingsformulier?

vul het Europese aanrijdingsformulier op de correcte manier in. Doe dit met de betrokken bestuurders, of wanneer u de enige betrokkene bent in het ongeval: Neem de tijd om alle gevraagde inlichtingen te noteren. Maak een zorgvuldige schets van het ongeval.

Welke landen staan niet op de groene kaart?

In veel Europese landen is het niet meer verplicht dat de groene kaart groen moet zijn. Dit geldt voor alle EU landen, met uitzondering van België. Daarnaast is de groene kaart ook niet nodig in Andorra, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland.

Welke landen vallen onder de groene kaart?

Groene kaart verplicht groen Albanië, België, Bosnië en Herzegovina, Israël, Macedonië, Marokko, Moldavië, Montenegro, Oekraïne, Rusland, Servië, Tunesië, Turkije en Wit-Rusland.

Wie is aansprakelijk voor de schade?

Wie is aansprakelijk voor mijn verkeersongeluk? De persoon die het ongeluk veroorzaakt, moet de schade betalen. Hebben meer mensen schuld aan het ongeluk, dan betalen zij elk een deel van de schade. Voor fietsers, voetgangers en kinderen gelden bijzondere regels.

Wie moet een schadeformulier invullen?

Wanneer schadeformulier invullen? Als u een aanrijding heeft gehad waarbij een andere partij betrokken is geweest, dan dient er altijd een schadeformulier ingevuld te worden door beide partijen. Het schadeformulier bestaat uit een toelichting, een origineel schadeformulier en een doordruk van dit formulier.

Aanrijding wat is?

aan’rijding, v. (-en), het aanrijden; m.n. botsing teweeggebracht door een voertuig: hij is aan de gevolgen van een — bezweken. Bij aanrijding is het de bestuurder verboden om weg te rijden voordat zijn identiteit of die van zijn motorrijtuig behoorlijk is kunnen worden vastgesteld.

Hoe moet je een fietser inhalen?

Fietsers mogen het fietspad verlaten om in te halen, maar ze moeten wel een aantal verkeersregels volgen. Inhalen gebeurt in principe langs de linkerkant. Om links te kunnen inhalen moet de fietser er zeker van zijn dat dit zonder gevaar kan.

Is no claim beschermer het waard?

Voorkom premiestijging autoverzekering Met een no-claimbeschermer kun je meestal 1 keer per jaar een schade claimen zonder dat dit gevolgen heeft voor de premie van je autoverzekering. Dankzij de no-claimbeschermer blijft de verzekeringspremie dus gelijk ook al claim je je schade.

Is voorrang een recht?

In het verkeer moet voorrang de verkeersstroom regelen om aanrijdingen te voorkomen. Voorrang is hier geen recht om te krijgen, maar juist een plicht om te verlenen. In Nederland wordt voorrang in het verkeer geregeld met verkeersborden en/of haaientanden.

Kun je aan strafvervolging voor overtreding van artikel 7 lid 1a van de wvw verlaten plaats ongeval ontkomen door uzelf binnen 24 uur vrijwillig te melden?

Meld u kort na het verkeersongeval Wanneer u zich binnen 12 uur na het verkeersongeval vrijwillig meldt bij de politie geldt dit namelijk als uitsluitingsgrond voor vervolging, tenzij u een slachtoffer in hulpeloze toestand heeft achtergelaten.

Wat is bonusgarantie autoverzekering?

Elk jaar dat wij geen schade voor u betalen, krijgt u meer korting op uw premie: de bonus-maluskorting of no-claim-korting. Betalen wij wel schade, dan raakt u die korting voor een deel weer kwijt. Dat kunt u voorkomen met Bonusgarantie. Met deze no-claim-garantie beschermt u de korting op uw premie.

Wat is bonus-malus trede?

Iedere trede is gekoppeld aan een specifieke korting. Claim je een jaar geen schade? Dan krijg je één schadevrij jaar en klim je een trede hoger op de ladder. Hoe meer schadevrije jaren je hebt, hoe hoger je op de bonus-malus-ladder komt te staan en hoe hoger je korting op de autopremie dus is.

Wat is een schuldschade?

Er is sprake van een schuldschade wanneer de tegenpartij de geleden schade op jouw verzekeraar weet te verhalen. Bij eigen schade kan er ook sprake zijn van schuldschade wanneer de schade niet verhaald kan worden.

Wat is een no claim garantie?

Bij het afsluiten van een autoverzekering kunt u aanvullend kiezen voor no claim garantie. No claim garantie noemen we ook wel een no claim beschermer. Met een no claim garantie kunt u jaarlijks één schade claimen bij uw verzekeraar, zonder dat dit ten koste gaat van uw no-claimkorting.

Wat is een noclaim beschermer?

Als je een autoverzekering afsluit, kun je er een no-claimbeschermer bij nemen. Als je een autoverzekering met no-claimbeschermer afsluit, hoef je niet te vrezen dat je premie stijgt als je een keer schade claimt. Bij een schadeclaim blijf je dezelfde premie betalen.

Wat is erger dan moord?

Verraad is erger dan moord.

Wat is no claim trede?

Na een verzekeringsjaar zonder een schade te claimen kom je op trede 12. De no-claimkorting wordt 77%. Claim je na een verzekeringsjaar wel een schade? Dan val je terug naar no-claimtrede 6 in de tabel No-claimschaal en daarbij hoort een no-claimkorting van 60 procent.