Wat hoort bij demografisch?

demografie – Studie van de structuur en de veranderingen in een populatie. De d. beschrijft de distributie van leeftijden en geslachten, de immigraties en emigraties, geboorte- en sterftecijfers en de verwantschapsstructuren.

Wat is de vitale dimensie?

De dimensie vitaal burgerschap heeft betrekking op de bereidheid en het vermogen om te reflecteren op de eigen leefstijl en zorg te dragen voor de eigen vitaliteit als burger en werknemer. Hierbij gaat het om de zorg voor de eigen vitaliteit en fitheid.

Wat is een nationale ramp?

De overstromingen in Duitsland, België en Nederland zijn een internationale ramp. In België en Duitsland zijn nog niet alle slachtoffers geborgen, maar ook de Belgische en Duitse overheid spreken van een nationale ramp. In Nederland bleef de schade beperkt. Vooral Valkenburg werd zwaar getroffen.

Wat is geen natuurramp?

door natuurkrachten veroorzaakte ramp, in tegenstelling tot door de mens veroorzaakte rampen, verkeersongelukken, milieurampen. Voorbeelden van een natuurramp zijn: aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, overstromingen, wervelstormen, langdurige droogteperioden.

Wat is het verschil tussen een natuurramp en een milieuramp?

Het verschil tussen een natuurramp en een milieuramp is dat een milieuramp wordt er schade aangebracht aan de natuur door invloed van de mens en bij een natuurramp komt het door de krachten van de natuur.

Wat is juridische dimensie?

Hierbij gaat het om de participatie in formele zin (stemmen bij officiële verkiezingen) en meer (inter)actieve vormen van betrokkenheid bij besluitvorming op verschillende politieke niveaus (Europees, landelijk, regionaal, gemeentelijk, buurt).

Wat is sociaal economische dimensie?

de bereidheid en het vermogen om een bijdrage te leveren aan het arbeidsproces en aan de arbeidsgemeenschap; de bereidheid en het vermogen om een op gepaste en verantwoorde wijze als consument deel te nemen het deelnemen aan de maatschappij.

Wat is sociale geografie?

Sociale geografie is een sociale wetenschap waarbij verschillende maatschappelijke verschijnselen vanuit een ruimtelijke invalshoek worden bestudeerd. Deze ruimtelijke invalshoek maakt deze wetenschap ook anders dan sociologie, antropologie, economie of politicologie.

Wat kan je doen met bachelor biologie?

 • Onderzoeker. Kies je er voor om na de masteropleiding verder te gaan in het onderzoek, dan volg je eerst een vierjarig promotietraject dat je afrondt met een proefschrift.
 • Milieuadviseur.
 • Biotechnoloog.
 • Aquatisch bioloog.
 • Toxicoloog.
 • Leraar.

Wat kun je met het vak nlt?

Nlt is de afkorting voor het vak Natuur, Leven en Technologie. Het is een keuzevak in de bovenbouw van havo en vwo. Het is speciaal bedoeld voor leerlingen in de natuurprofielen (N&G of N&T). Binnen dit vak komen meerdere bètavakken samen: biologie, natuurkunde, scheikunde, informatica, aardrijkskunde, en wiskunde.

Wat moet je doen bij een natuurramp?

Ga naar binnen en sluit deuren en ramen. Waarschuw en informeer mensen in uw omgeving. Bent u gewond of verkeert u in direct gevaar? Alarmeer dan de hulpdiensten of probeer anderen om hulp te vragen.

Welke rampen zijn bedreigend voor het ecosysteem?

De ecosystemen en de levende organismen helpen natuurrampen te temperen. Ze beperken de schade die veroorzaakt wordt door overstromingen, stormen, tsunami’s, lawines, grondverschuivingen en droogtes.

Welke vakken horen bij het combinatiecijfer?

Bij de berekening van het combinatiecijfer tellen de beroepsgerichte keuze vakken ieder één keer mee en telt het beroepsgerichte profielvak even vaak mee als het aantal beroepsgerichte keuzevakken dat je hebt. Bijvoorbeeld: Stel je hebt voor je profielvak een 6,4 gehaald, en voor je twee keuzevakken een 7 en een 5,8.

Welke watersnoodrampen zijn er in nederland geweest?

 • Watersnood van 1014. De overstroming van 1014 wordt gezien als de eerste waterdoorbraak van de Nederlandse kustlijn.
 • Sint-Marcellusvloed van 1362.
 • Sint-Elisabethsvloed van 1404, 1421 en 1424.
 • Allerheiligenvloed van 1570.

Waar is aardrijkskunde voor?

Aardrijkskunde is bovendien een heel breed vak. Je leert over thema’s die ons dagelijks bezighouden zoals klimaatverandering, natuur- en milieurampen, water, energie, Europa, mobiliteit, ruimtelijke inrichting, migratie en globalisering.

Hoeveel telt profielwerkstuk mee?

Het combinatiecijfer is als volgt opgebouwd: Jouw school heeft de drie verplichte vakken opgenomen in het cijfer. Deze drie vakken worden eerst afgerond. Voorbeeld: Maatschappijleer 5,6 Profielwerkstuk 7,4 CKV 7,7 Op jouw lijst wordt dit eerst afgerond tot respectievelijk een 6, 7, 8.

Is een pws verplicht?

Het profielwerkstuk wordt ook wel de ‘meesterproef’ van de middelbare school genoemd. Je maakt het werkstuk in de bovenbouw van het vwo, de havo en vmbo-gl/tl. Het is een verplicht onderdeel van het eindexamen. Het profielwerkstuk gaat over een onderwerp dat past binnen jouw profiel.

Is vwo geschiedenis moeilijk?

Zowel op havo als op vwo zeggen leerlingen weinig moeite te hebben met de prehistorie en de oudheid. De zeventiende en achttiende eeuw ervaren zij daarentegen als moeilijk.

Is vwo scheikunde moeilijk?

Ook voor de vwo’ers zit de eerste examendag erop. Waar de ochtend in het teken stond van Grieks, stond donderdagmiddag scheikunde op het programma. Ruim 26.000 kandidaten maakten het examen. Uit een poll van Scholieren.com blijkt dat meer dan de helft van de deelnemers het “echt moeilijk” vonden.

Waar gaat geografie over?

Een veelgebruikte lesmethode omschrijft geografie kernachtig als een wetenschap die de aarde als woonplaats van de mens, en de mens als bewoner van de aarde bestudeert. Het gaat dus om de interactie tussen aarde en mens. In die interactie heeft elk mens een bepaalde grondhouding ten opzichte van zijn omgeving.

Wat heb je nodig voor scheikunde toets?

 • Schrijfmateriaal. Neem voor de zekerheid altijd twee pennen mee, zo heeft u altijd een reserve als er eentje leeg is.
 • Een gum. De gum is onmisbaar in uw etui.
 • Een geodriehoek. Vooral handig bij de exacte vakken.
 • Rekenmachine.
 • Passer.
 • Woordenboek Nederlands.

Wat houdt natuur en techniek in?

Het profiel Natuur & Techniek is echt een exact profiel, waarmee je voorbereidt wordt op het werken in technische beroepen. Rekenen, onderzoeken en/of ontwerpen trekken je aan. Hiermee kun je onder andere aan de slag in de techniek, in de bouw, of je inzetten voor het milieu.

Wat is een ander woord voor aardrijkskunde?

aardrijkskunde (zn): geografie.