Wat betekent sloppenwijk?

Sloppenwijken zijn wijken waar mensen in armoedige omstandigheden wonen in huizen van lage kwaliteit. Sloppenwijken heten in Engelstalige landen slums en in Franstalige landen bidonvilles.

Wat is gezichtsveldbeperking?

Er is sprake van een ernstige gezichtsveldbeperking. Concreet betekent dit dat de onderrand van het bovenste ooglid (of huidplooi) bij ontspannen, recht vooruitkijken minimaal 1 mm boven het centrum van de pupil hangt.

Wat is abominable?

verachtelijk, weerzinwekkend, afschuwelijk, abominabel.

Wat is de betekenis van de kleur grijs?

Grijs heeft iets tegenstrijdigs: het is de kleur van het veranderlijke (mist, rook en wolken) maar het wordt ook geassocieerd met het onvergankelijke en staat voor stabiliteit, elegantie en geborgenheid. Mensen met een voorliefde voor grijs zijn vaak individueel ingesteld.

Wat is de betekenis van obstakels?

obstakel – Zelfstandignaamwoord 1. is in het algemeen iets dat de voortgang van iets anders belemmert ♢ Doelbewuste obstakels of hindernissen kunnen bijvoorbeeld zijn een muur, hek, heg, sloot of paal.

Wat is een reflectiegesprek?

Een reflectiegesprek is een vorm van een dialoog. De omgang met elkaar en het gericht zijn op het begrijpen van elkaar zijn juist belangrijk. De uitgangspunten van een dialoog én de ‘ezelsbruggetjes’ (zie Doelgericht communiceren) voor een goed gesprek geven hieraan houvast.

Wat is een reflectiemethode?

Met reflecteren sta je stil bij je eigen gedrag. Je analyseert je eigen gedrag en houd jezelf een spiegel voor. Daarbij vraag je jezelf af waar je goed in bent, wat je nog kan verbeteren en hoe je dat het beste kan doen.

Wat is een aannemelijk bod?

Veel gebruikt in advertenties om aan te geven dat de verkoper geen prijs kan of wil opgeven, maar open staat voor biedingen. Een aannemelijk bod is een acceptabel bod (op onredelijk lage biedingen wordt niet ingegaan). Een dergelijke aanduiding geeft ook aan dat de verkoper toch redelijk snel van iets af wil.

Wat is een ander woord voor mechanisme?

mechanisme (zn): werking, werkwijze. mechanisme (zn): mechaniek.

Wat is een ander woord voor terugkaatsen?

terugwerpen. als synoniem van een ander trefwoord: reflecteren (ww) : een afspiegeling zijn van, spiegelen, terugkaatsen, terugstralen, weerkaatsen, weerschijnen, weerspiegelen.

Wat is een grauwe huid?

Een doffe, vermoeide, vale of grauwe huid. Allemaal benamingen om aan te tonen dat jouw huid er niet gezellig uitziet en dat kan door meerdere oorzaken ontstaan. Uw huid mist kleur. Meestal wordt er te weinig met de huid gedaan, waardoor de huid grote tekorten (in vocht en voeding) heeft gekregen.

Wat is een intervisie casus?

Intervisie: het bespreken van een werkgerelateerde casus om zo te leren over je eigen handelen en gedrag.

Wat is een morele identiteit?

Morele identiteit is een zelfregulerend mechanisme dat morele acties motiveert en de basis is voor bepaalde overtuigingen, houding en gedrag van een persoon (Aquino & Reed, 2002).

Wat is het collectieve geheugen?

Collectief geheugen is een verzameling herinneringen die groepen mensen gemeenschappelijk hebben. Zij bewaren deze beelden, zowel bewust als onbewust, in hun geheugen.

Wat is het tegenovergestelde van lastig?

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis): lastig ≠ aangenaam, fijn, gemakkelijk, goed, leuk, lustig, makkelijk, plezierig, prettig, simpel.

Wat is het verschil tussen aanranden en betasten?

Op het moment dat iemand ongewenst jouw lichaam binnen dringt, is er sprake van verkrachting ongeacht of er geweld aan te pas komt. Bij aanranding geldt dit precies hetzelfde. Elke vorm van ongewenste intimidatie of betasting is fout en wordt bestempeld als aanranding.

Wat is het verschil tussen oogarts en oftalmoloog?

Een oftalmoloog of oogarts heeft zich verdiept in de oogheelkunde. Hij onderzoekt afwijkingen, ziekten en letsels van het oog. Eerst volgde de basisopleiding tot arts, waarna hij nog een aantal jaren specialisatie nodig had om zich te laten registeren als oogarts.

Wat is immoraliteit?

Immoraliteit definities (v.) Uitspraak: [ɪmorali’tɛit] Verbuigingen: immoraliteiten (meerv.) woorden of gedragingen die niet fatsoenlijk zijn volgens de algemene norm Voorbeeld: `de immoraliteit van discriminatie wegens ras of geloof`Synoniem…

Wat is mechanisch denken?

werktuiglijk; zonder nadenken.

Wat is onzedelijke betasting?

`iemand onzedelijk betasten`, `Als twee mannen daar hand in hand over straat lopen, kunnen ze worden opgepakt wegens onzedelijk gedrag. ` 1) Aanstootgevend 2) Aanstotelijk 3) Amoreel 4) Gemeen 5) Heilloos 6) Immoreel 7) Indecent 8) Liederlijk 9) Los 10) Obsceen 11) Onbetamelijk 12) Ondeugend 13) Oneerbaar 1…