Is hziv een ziekenfonds?

De HZIV biedt u als neutrale overheidsinstelling de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, net zoals de ziekenfondsen: terugbetaling van geneeskundige verzorging; uitkering bij loonverlies (door ouderschap, ziekte of invaliditeit).

Is een basis zorgverzekering voldoende?

‘Dus de basisverzekering is doorgaans voldoende? ‘ Ja. De overheid gaat ervan uit dat alle noodzakelijke zorg gedekt is in de basisverzekering.

Waar kan ik een losse aanvullende verzekering afsluiten?

Bij sommige zorgverzekeraarsconcerns kun je een losse aanvullende verzekering afsluiten. Dat regel je bij de verzekeraars zelf. Via onze Zorgvergelijker sluit je een aanvullende zorgverzekering altijd af in combinatie met een basisverzekering van dezelfde verzekeraar.

Waar kan ik zien waarvoor ik verzekerd ben?

In de polis van uw zorgverzekering staat wat uw verzekering precies vergoedt en onder welke voorwaarden.

Waarom hziv?

De HZIV verzekert alle prestaties in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, net zoals de ziekenfondsen, maar onder een publiek statuut: tegemoetkoming in de kosten voor geneeskundige verstrekkingen; uitkering bij loonverlies (door ouderschap, ziekte of invaliditeit).

Wat als ik geen sociale bijdrage betaal?

Als je je sociale bijdragen niet kunt betalen, kun je vrijstelling van bijdragen vragen. De vrijstelling van bijdragen kan geheel of gedeeltelijk worden toegekend. Je kunt vrijstelling vragen voor de voorlopige bijdragen of voor het bijdragesupplement na een regularisatie van het beroepsinkomen.

Wat is bijdrage financiële verantwoordelijkheid?

Indien het budget voor gezondheidszorg wordt overschreden, moeten ziekenfondsen het tekort helpen aanzuiveren. Hiertoe zijn ze wettelijk verplicht een bijzonder reservefonds aan te leggen, dat onder meer gefinancierd wordt met bijdragen van hun leden, de zogenaamde bijdrage voor de financiële verantwoordelijkheid.

Wat is het rekeningnummer van de cm?

CM-Zorgkas werkt voortaan met één rekeningnummer: BE72 7775 9420 6316.

Wat is het voordeel van een aanvullende verzekering?

In de aanvullende verzekering vergoedt de zorgverzekeraar soms een deel van de kosten. De rest betaalt u zelf. Dat deel kunt u zien als een eigen bijdrage. Er is geen wettelijke eigen bijdrage zoals bij de basisverzekering.

Wat mag een tandarts aanrekenen?

Omschrijving Code Tarief 2022
Consult OPD-therapie A (niet- complex) G01 € 64,81
Stabilisatieopbeetplaat G62 € 166,65
Reparatie stabilisatieopbeet- plaat met afdruk G68 € 49,38
Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A G47 € 74,07

Wat valt onder cz groep?

Onze verzekeringen en diensten Onder de verzekeringsmerken CZ en Just brengen wij in totaal vijf basisverzekeringen op de markt waarvan vier naturapolissen en één restitutiepolis. De basisverzekeringen van OHRA en Nationale-Nederlanden zijn beide een restitutiepolis.

Wat zijn de documenten die je krijgt als je bij een ziekenfonds inschrijft?

Je bent werkzoekende, je hebt werk gevonden of je vestigt je als zelfstandige. Zodra je 25 bent moet je je in ieder geval inschrijven, ook als je nog studeert. Je kunt je bij alle mutualiteiten online inschrijven, maar je kunt natuurlijk ook langsgaan in een van de kantoren.

Wie betaalt bijdrage verplichte ziekteverzekering?

Als voltijds werknemer of zelfstandige verloopt de bijdrage voor de verplichte ziekteverzekering via de sociale bijdragen die werkgevers, werknemers en zelfstandigen betalen.

Wat kost aanvullende verzekering bij zilveren kruis?

Voor dit soort tandartsbehandelingen heb je een aanvullende tandartsverzekering nodig die 750 tot 1.000 of meer euro per jaar vergoedt. Let extra goed op: tandartsverzekeringen die meer dan 1.000 euro per jaar vergoeden hebben vaak een medische acceptatie.

Hoe haal ik mijn auto uit de verzekering?

Wanneer je een langere tijd je auto niet gebruikt, heb je de mogelijkheid om je autoverzekering stop te zetten. Dit wordt ook wel ‘schorsen’ genoemd. Je laat dan eerst bij een postkantoor je kenteken ‘schorsen’ en je krijgt dan een schorsingsbewijs. Je moet hiervoor wel betalen, zie hiervoor de website van de RDW.

Hoe heeft de zorgverzekeraar invloed op medicatie?

Per groep medicijnen geldt een maximale vergoeding uit de basisverzekering. Als de prijs van jouw medicijn hoger is dan deze vergoeding, dan moet je een eigen bijdrage betalen. Sinds 2019 is de eigen bijdrage voor medicijnen maximaal €250. Je hoeft dus niet meer dan €250 bij te betalen voor receptmedicijnen.

Hoe kan ik mijn cz veranderen?

 1. Vraag het collectiviteitsnummer op bij uw werkgever of ledenvereniging.
 2. Geef uw wijziging(en) door.
 3. Controleer en verstuur uw wijziging.

Kan ik halverwege het jaar een tandartsverzekering afsluiten?

Wanneer afsluiten Dan kun je je tandartsverzekering ook het beste uiterlijk 31 december afsluiten. Bij sommige verzekeraars kun je in januari nog aanpassingen doen in de aanvullende verzekering. Midden in het jaar een tandartsverzekering afsluiten kan meestal niet.

Kan je aanvullende verzekering opzeggen?

Opzeggen moet uiterlijk op 31 december van het jaar daarvoor. Je kunt je zorgverzekering opzeggen door je zorgverzekeraar een e-mail of aangetekende brief te sturen. Vaak kun je de opzegging ook regelen in je mijn-omgeving (de persoonlijke digitale omgeving op de website van je zorgverzekeraar).

Kun je aanvullende verzekering bij andere verzekeraar?

Hoe werkt losse aanvullende verzekering bij andere verzekeraar afsluiten? Bij sommige zorgverzekeraars kun je een losse aanvullende verzekering afsluiten, ook als je basisverzekering bij een andere verzekeraar loopt. Dit moet je zelf regelen: meestal kan dit niet via de website van een zorgverzekeraar.

Waar kan ik alleen een tandartsverzekering afsluiten?

Bij veel verzekeraars kun je een losse tandartsverzekering afsluiten, ook als je basisverzekering bij een andere zorgverzekeraar loopt. Een losse tandartsverzekering is meestal duurder: je betaalt tot wel 25 procent meer premie dan wanneer je een tandartsverzekering afsluit bij je eigen zorgverzekeraar.

Waar kan ik een losse aanvullende verzekering afsluiten?

 • Interpolis.
 • De Friesland.
 • IZZ.
 • Menzis.
 • Pro Life.
 • UMC.
 • Univé
 • VGZ (behalve gemeentepolis)

Waarom gaat de premie omhoog?

Volgend jaar verwacht de overheid maar liefst 100 miljard euro aan zorg uit te geven. Om te compenseren voor de almaar stijgende kosten in de zorg, zal de zorgpremie omhoog moeten. De premie voor de basisverzekering zal volgend jaar ruim drie tientjes hoger uitkomen op jaarbasis. Het eigen risico blijft gelijk.

Waarom geen aanvullende verzekering?

Aanvullende zorgverzekering: nodig of niet? Als je gezond bent en weinig tot geen zorg gebruikt, dan is een aanvullende zorgverzekering vaak niet nodig. De basiszorgverzekering vergoedt namelijk alle zorg die je nodig hebt. Je kiest zelf je hoeveelheid zekerheid en wat je daarvoor wilt betalen.