Hoe heet een horsten en slenkengebied in nederland?

De Peelhorst wordt in het westen begrensd door de Peelrandbreuk, die hem scheidt van de Roerdalslenk. Ten oosten van de Peelhorst ligt de Venloslenk, waarin tegenwoordig het Maasdal gelegen is. Het systeem van horsten en slenken waar al deze structuren toe behoren wordt de Beneden-Rijnslenk genoemd.

Hoe heet is de thermosfeer?

Thermosfeer. De laag begint op een hoogte van ongeveer 80 tot 85 kilometer en eindigt op een hoogte van 500 à 1000 km. Heel speciaal aan deze luchtlaag is dat de temperatuur overdag tussen de 1200 en 1700°C bereikt met uitschieters tot 2000°C en ‘s nachts daalt tussen de 500 en 1000°C.

Hoe hoog is de ozonlaag?

Het ozon in de atmosfeer, ook wel ozonlaag genoemd, neemt een belangrijk deel van de schadelijke ultraviolette straling van de zon op. De dikte van de ozonlaag, tussen ongeveer vijftien en dertig kilometer hoogte, is vooral sinds de jaren tachtig afgenomen.

Hoe hoog is onze dampkring?

De atmosfeer van de aarde bestaat uit 5 verschillende lagen waarvan de troposfeer de onderste laag is en deze ongeveer tussen de 7 en 17 kilometer hoog is. Hierboven bevind zich de stratosfeer die ongeveer 50 kilometer hoog is en de mesosfeer die en hoogte bereikt tot ongeveer 85 kilometer.

Hoe is de mid oceanische rug ontstaan?

Een deel van de onderzeese ruggen zijn machtige bergruggen, met name de mid-oceanische ruggen, die zijn ontstaan door platentektoniek langs divergente plaatgrenzen. Andere onderzeese ruggen zijn ontstaan langs divergente plaatgrenzen of door de beweging van een tektonische plaat over een hotspot.

Hoe ontstaat een aardbeving bij divergentie?

Op een divergente plaatgrens wordt nieuwe korst aangemaakt, die bij een convergente plaatgrens weer wordt afgebroken. Op land kunnen ook divergente plaatgrenzen voorkomen, zoals in Afrika. Hierdoor ontstaat twee heuvels (horsten) waarbij het middelste gedeelte (de slenk) naar beneden zakt.

Hoe ontstaat een aardplaat?

Zo’n 150 miljoen jaar geleden brak dit continent in stukken. Deze stukken dreven uiteen door de bewegingen van de aardplaten. Op een wereldbol kun je nog goed zien dat de verschillende continenten in elkaar passen.

Hoe werkt divergentie?

Het tegenovergestelde van convergentie is divergentie, hierbij bewegen twee tektonische platen juist van elkaar weg. De meeste divergentie gebieden liggen onder de zee. Wanneer de platen uit elkaar drijven, komt er vloeibaar magma omhoog als lava.

Hoeveel sferen zijn er rond de aarde?

De dampkring is opgebouwd uit vier lagen: troposfeer, stratosfeer, mesosfeer en de ionosfeer. De dampkring houdt onze planeet op een comfortabele temperatuur (ongeveer 15 graden).

Waar komen vulkanen en aardbevingen voor?

Vulkanen komen voor op plaatsen die vlakbij een breuklijk liggen. Bij troggen ontstaan vulkanen. Bij het onder elkaar door schuiven van twee schollen ontstaat er een enorme druk op het magma dat er tussen zit. Als de hoeveelheid koolzuur te hoog is wil de magma weg en trekt in het gebergte dat er boven ligt.

Waar ligt de peelrandbreuk?

De Peelrandbreuk is een geologische breuklijn die zijn naam dankt aan de Peel. Grofweg volgt de breuklijn de lijn Roermond – Meijel – Liessel – Deurne – Bakel – Gemert – Uden – Heesch en loopt via Utrecht naar onder meer de Doggersbank in de Noordzee, waar de breuk de zuidrand van vormt.

Waaraan kun je zien dat een stuk aardkorst naar een andere plek op de wereld beweegt?

Bewegingen in de korst worden voor het grootste gedeelte veroorzaakt door convectie in de asthenosfeer. Op plekken waar heet mantelmateriaal omhoog beweegt, zal de korst uit elkaar bewegen. Bij deze oceanische spreiding zal eerst korstverdunning plaatsvindt zodat de asthenosfeer nog verder omhoog kan komen.

Waarom kunnen stukken aardkorst bewegen en dus van plaats veranderen op de aardbol?

Platentektoniek zijn aardkorstplaten die bewegen doordat ze op de gesteentestromingen van de aardmantel drijven. Waarom komen aardbevingen en vulkanen op dezelfde plaatsen voorkomen. Bij plaatgrenzen botsen platen en dit zorgt voor aardbevingen. Bij plaatgrenzen gaat de aarde ook open om magma door te laten.

Wat betekend troposfeer?

De troposfeer is het gedeelte van de atmosfeer tussen het aardoppervlak en de tropopauze die op een hoogte van ongeveer 8 à 15 km ligt. Dit gebied kent een dalende temperatuur naarmate de hoogte toeneemt.

Wat betekent exosfeer?

exoo= buiten; zie sfeer] buitenlaag van de atmosfeer (boven de ionosfeer). De ondergrens stelt men op 600 km hoogte, de bovengrens op 2000 km.

Wat betekent convergeren en divergeren?

Convergentie en divergentie = In de optica is er sprake van convergentie als in een lichtbundel de stralen (fotonen) elkaar naderen. Een convergerende lichtbundel zal in één punt, het brandpunt, samenkomen en vandaar verder gaan als divergente bundel.

Wat betekent goede sfeer?

Een goede sfeer kun je het best omschrijven met ‘het zich op zijn gemak voelen’.

Wat doet een aardplaat?

Omdat de dunne aardkorst op de aardmantel drijft, zijn de aardplaten voortdurend in beweging. Ze botsen, drijven uit elkaar of schuren tegen elkaar aan. De continenten zijn daardoor voortduren in beweging! Noord-Amerika, bijvoorbeeld, drijft elk jaar 3 cm verder weg van Europa.

Wat gebeurt er als er twee oceanische platen botsen?

Als gevolg van deze botsing duikt de oceanische plaat onder de continentale plaat, omdat de oceanische plaat zwaarder is dan de continentale plaat. Als gevolg hiervan ontstaan super diepe plekken die soms wel 10 kilometer diep zijn. Dit heten de troggen. De trog blijft bestaan zolang er beweging is.

Wat gebeurt er in de troposfeer?

Feiten over de troposfeer De lucht in de troposfeer zorgt ervoor dat we kunnen ademhalen; de lucht in de troposfeer bestaat voor al uit stikstofgas en zuurstofgas; doordat er veel waterdamp in de troposfeer zit, ontstaan hier ook de meeste wolken en neerslag.

Wat is divergerend denken?

De besluitvormende, noem het mannelijke, stijl van convergerend denken staat in onze cultuur in hoger aanzien dan de zachtere, verbredende, vloeiende, vrouwelijke divergerende stijl van denken waarbij je vooraf nooit weet wat eruit komt. Ook in conversaties vinden we deze verschillende denkstijlen terug.

Wat is atmosfeer kindertaal?

De atmosfeer of de dampkring is de laag lucht om de aarde. De dampkring is van groot belang voor de aarde. Als de dampkring er niet was zouden wij doodgaan van de hitte. De dampkring houdt namelijk de zonnestralen tegen en laat het licht door.

Wat is de euraziatische regio?

Eurazië is een supercontinent dat de werelddelen Europa en Azië omvat. Gewoonlijk wordt het gebied ten westen van de Oeral tot Europa gerekend en het gebied ten oosten daarvan tot Azië. Eurazië wordt ook weleens gerekend tot de grotere Afrikaans-Euraziatische landmassa.

Wat is de buitenste schil van de aarde?

De buitenste laag wordt de exosfeer genoemd, deze gaat door tot rond de 10.000 km van de Aarde en heeft een negatieve temperatuurgradiënt. Ook de mesosfeer en troposfeer hebben een negatieve gradiënt. De tussenliggende thermosfeer en stratosfeer hebben een positieve gradiënt.

Wat is de functie van de stratosfeer?

De stratosfeer bevindt zich op middelbare breedte op ongeveer tien en vijftig kilometer hoogte. De stratosfeer huisvest de ozonlaag die het leven op aarde beschermt tegen ultraviolet zonlicht.

Wat is de functie van de thermosfeer?

De thermosfeer is genoemd naar het Griekse woord thermos voor warmte. De laag wordt aan de onderkant begrensd door de mesosfeer. In de mesosfeer neemt de temperatuur af met de hoogte terwijl in de thermosfeer de temperatuur juist toeneemt met de hoogte.