Wat is een ander woord voor aarzelen?

dralen, dubben, haperen, schromen, talmen, terugdeinzen, treuzelen, twijfelen, wankelen, weifelen. als synoniem van een ander trefwoord: dubben (ww) : aarzelen, afwegen, in dubio staan, in dubio verkeren, in dubio zitten, overdubben, overpeinzen, peinzen, piekeren, twijfelen, weifelen, wikken.

Wat is een ander woord voor betogen?

redeneren (ww) : argumenteren, betogen, discussiëren, disputeren, een betoog houden, oreren, parlevinken, praten, raisonneren, redekavelen, redetwisten. stellen (ww) : betogen, beweren, poneren, postuleren, verklaren, voorleggen, volhouden, zeggen.

Wat is een ander woord voor boogbal?

Lob = 1) Blad met ronde rand 2) boogbal 3) boogballetje 4) Deel van de hersenen 5) Deel van een blad 6) Geplooide halskraag 7) Geplooide kraag 8) Halskraag 9) Hersenkwab 10) Hoge bal 11) Hoge bal bij tennis 12) Hoog gaande bal 13) …

Wat is een ander woord voor weifelen?

aarzelen = •twijfelen, weifelen, onzeker zijn.

Wat is een ander woord voor zaniken?

Dreinen = 1) Aanhoudend zeuren 2) Dremmen 3) Drenzen 4) Huilerig klagen 5) Huilerig zeuren 6) Jengelen 7) Lastig zijn door zeurderig klagen 8) Neuzelen 9) Plagen 10) Pruilen 11) Temen 12) Treiteren 13) zaniken 14) Zeuren 15) Zeurend om…

Wat is een semantisch probleem?

Kinderen met problemen in de semantische ontwikkeling hebben moeite met het opslaan van de woordvorm (lexeem) en de woordbetekenis (lemma) van nieuwe woorden en met de verbinding tussen vorm en betekenis (Gray, 2005).

Wat is een semantisch verschil?

een semantisch verschil tussen het normale gebruik van een woord en een door de andere spreker herhaald nadrukkelijk en bijzonder gebruik van hetzelfde wo… versbouw of versificatie-2 = … van strofe of gedicht.

Wat is een semantische discussie?

‘Dat wordt een semantische discussie’. Of: ‘het is een kwestie van semantiek’. Het betekent dat we het hebben over de betekenis die aan woorden worden gegeven. Een woord is ook maar een vehikel dat wordt gebruikt om aan elkaar iets duidelijk te maken.

Wat is het verschil tussen weifelen en twijfelen?

Weifelen is verwant aan het werkwoord wuiven; het betekent zoiets als ‘heen en weer bewegen tussen twee (of meer) mogelijkheden’, dus ‘niet kunnen kiezen, aarzelen’. Twijfelen is via het zelfstandig naamwoord twijfel afgeleid van het telwoord twee, en duidt oorspronkelijk op een soort innerlijke tweestrijd.

Wat is het voordeel van de twijfel?

Het voordeel van de twijfel: twijfelen geeft inzicht en kracht – Vanuit je Bron.

Wat is om de twee jaar?

Antwoord. Tweejaarlijks betekent ‘elke twee jaar’, ‘om de twee jaar (plaatshebbend, terugkomend)’.

Wat is semantische dementie?

Semantische Primaire Progressieve Afasie wordt ook vaak ‘semantische dementie’ genoemd. Het is een aandoening waarbij iemand in een langzame, maar toenemende, mate problemen ondervindt met de betekenis van woorden en concepten.

Wat is semantische taalvaardigheid?

De semantiek of betekenisleer is een wetenschap die zich bezighoudt met de betekenis van symbolen, waarbij het in het bijzonder de bouwstenen van natuurlijke talen die voor de communicatie dienen ofwel woorden en zinnen betreft.

Wat is vastigheid?

Definities die `vastigheid` bevatten: Zekerheid = 1) Aplomb 2) Beheerstheid 3) Beslistheid 4) Borg 5) Borgstelling 6) Dekking 7) Deugdelijkheid 8) Garantie 9) Gewisheid 10) Overtuiging 11) Pand 12) Securiteit 13) Stelligheid 14) Vastberadenheid 15) Vaste mening 16) Vaste ove…

Wat moet er in een visiedocument staan?

  • Uiteindelijke doel van de organisatie in de toekomst.
  • Een kijk op de langere termijn.
  • Gericht op de markt of de wereld (leefomgeving)

Wat voor woord is gelijk?

gelijk – bijvoeglijk naamwoord uitspraak: ge-lijk 1. precies zoals iets of iemand anders ♢ die twee getallen zijn gelijk 1. iemand met gelijke munt betalen [hem op dezelfde manier behandelen]…

Wat was de doel van amerigo vespucci?

Amerigo Vespucci (Florence, 9 maart 1454 – Sevilla, 22 februari 1512) was een Florentijnse bankier, diplomaat en ontdekkingsreiziger die in Spaanse en Portugese dienst delen van het continent Amerika verkende. Het continent werd vervolgens naar hem genoemd.

Wat wordt bedoeld met à?

Het staat vaak tussen twee getallen en duidt dan aan dat de bedoelde hoeveelheid of waarde (ongeveer) tussen die twee getallen in ligt: ‘Het duurt tien à twaalf dagen’ (= tien tot twaalf dagen), ‘De afstand was 20 à 25 meter’ (= tussen de 20 en 25 meter), en soms betekent het simpelweg ‘of’: ‘Een recept voor vier à …

Wat zijn semantische woorden?

Er zijn woorden waarvan de betekenis overeenkomt met de vorm: kort is een kort woord, français een Frans woord en meerlettergrepig een woord met meer dan een lettergreep. Zo zijn er ook woorden die zichzelf tegenspreken zoals lang, französisch en eenlettergrepig.

Wat zijn aarzelen?

Hij leeft rond de vierde eeuw na Christus in Myra, een stad in het huidige Zuid-Turkije. Over zijn leven is weinig bekend – de eerste verhalen over hem duiken pas eeuwen later op. Een afbeelding van Sint Nicolaas van Myra in een Franse kerk.

Hoe noem je iemand die heel rijk is?

begoed, gegoed, rijk, vermogend, welgesteld, welstellend, welvarend. gefortuneerd (bn) : bemiddeld, gegoed, in goeden doen, rijk, vermogend, welgesteld.

Hoe noem je iemand die heel snel is?

haastig (bn) : gehaast, gejaagd, holderdebolder, ijlings, inderhaast, jachtig, ongeduldig, overijld, rap, schielijk, snel, spoedig, vierklauwens, vlug.

Hoe reageer je op tot snel?

vlug (bw) : binnenkort, even, fluks, gauw, gezwind, grif, hard, ijlings, prompt, rad, rap, ras, rats, schielijk, seffens, snel, spoedig. spoedig (bw) : aanstonds, aldra, binnen afzienbare tijd, binnenkort, dra, gauw, kortelings, seffens, weldra, welhaast.

Hoe schrijf je al gauw?

Algauw en al gauw zijn allebei juist. De woordenboeken vermelden wel een betekenisonderscheid, maar dat is moeilijk toe te passen. Bij algauw staat de betekenis ‘spoedig’. Bij al gauw staat ‘binnen korte tijd’ en ‘(net zo) gemakkelijk, zomaar, voor je ‘t weet’.

Hoe spel je gauw?

Ga nou gauw! De film duurt gauw zo’n negentig minuten. grote stappen, gauw thuis.

Hoelang is amerigo al dood?

Na pensionering van Amerigo in 2011, werden ook de opvolgers (Okki en Mentor) aangesproken met Amerigo. In 2019 werd de pensionering van Amerigo verwerkt in de verhaallijn en werd de schimmel vervangen door Ozosnel.