Waarom verschilt mijn salaris?

Factoren van invloed op je nettosalaris Je geboortejaar; Of je wel of geen loonheffingskorting toepast; Of je bonussen, onkostenvergoeding, reiskostenvergoeding of andere vergoedingen krijgt; Wat voor pensioenpremie je betaalt (die weer afhankelijk kan zijn van je leeftijd);

Wat is de waarde van een vast contract?

Voordelen van een vast contract / onbepaalde tijdscontract: U heeft vertrouwen in de werknemer en wilt hem voor langere tijd aan uw organisatie binden. U betaalt een lage WW-premie voor werknemers die in vaste dienst zijn – dit is een groot financieel voordeel voor u als werkgever.

Wat is een periodiekdatum?

Periodiekdatum is, bij een indiensttreding op een 1e van een kalendermaand de maand van indiensttreding. Bij indiensttreding in de loop van de kalendermaand geldt als periodiekdatum de eerste van de maand volgend op de maand van indiensttreding.

Wat is functiegroep 55?

Als het gaat om inschaling van vaktherapeuten, dan gaan we als FVB uit van de FWG-functiereferentie voor vaktherapeuten. De FVB heeft in samenwerking met de FBZ een voorbeeld functiebeschrijving opgesteld voor de vaktherapeut die past binnen het FWG systeem (FWG 55).

Wat is het uurloon in de metaal?

Salaris – functiegroep A/2 Bruto uurloon E/6 Bruto uurloon
Functiejaren 0 € 10,48 € 14,25
Functiejaren 1 € 12,63 € 14,52
Functiejaren 2 € 12.73 € 14,80
Functiejaren 3 € 12,87 € 15,02

Wat is onverkort?

onverkort – Bijvoeglijk naamwoord 1. niet korter gemaakt ♢ Het volledige en onverkorte interview wordt volgende week gepubliceerd. 2. onverminderd, zonder concessies te doen ♢ Ik hou onverkort vast aan mijn doelstelling om het aantal verkeersslachtoffers teru…

Wat is schaal 15 in de zorg?

func. jr. inpas. nr.
7 14 2296
8 15 2363
9 16 2439
10 17 2501

Wat verdient een 18 jarige in de metaal?

Leeftijd Per maand* Per dag*
18 jaar € 862,50 € 39,81
17 jaar € 681,40 € 31,45
16 jaar € 595,15 € 27,47
15 jaar € 517,50

Wat verdient een gz psycholoog?

Hoeveel verdient een GZ-psycholoog gemiddeld in Nederland? Een GZ-psycholoog in Nederland verdient gemiddeld € 4.695 bruto per maand. Salarissen variëren van € 3.995 (laag) tot € 5.400 (hoog).

Wat verdient kleinmetaal?

Een Metaalbewerker in Nederland verdient gemiddeld € 2.475 bruto per maand. Salarissen variëren van € 2.105 (laag) tot € 2.850 (hoog). Op deze pagina vind je een gedetailleerd overzicht van de gemiddelde brutolonen per stad, opleidingsniveau, provincie, carrièreniveau, bedrijf en dienstverband.

Wat zijn redenen voor loonsverhoging?

Bijvoorbeeld als je verantwoordelijk bent voor een hogere omzet, maar ook als je continue nieuwe klanten binnenhaalt. Zeker als je dit opvallend beter doet dan je collega’s mag je best vragen om loonsverhoging. Verzamel zoveel mogelijk cijfers van je prestaties en presenteer deze aan je leidinggevende.

Welke salarisschaal belastingdienst?

Nummer Schaal 1 Schaal 2
0 € 1.735,02 € 1.832,98
1 € 1.757,19 € 1.875,38
2 € 1.793,00 € 1.916,55
3 € 1.832,98 € 1.958,93

Wanneer van aanloopschaal naar functionele schaal?

Op basis van jouw opleiding en relevante werkervaring binnen de functie, word je ingedeeld in een trede. Voor starters tot twee jaar relevante werkervaring geldt de aanloopschaal. Na 2 jaar relevante werkervaring binnen de functie val je in de functionele A/B schaal.

Hoe moet je een salarisschaal lezen?

Uitleg salarisschaal Zo’n schaal is opgebouwd uit een reeks bedragen van hoog tot laag die bij een of meerdere functie horen. De genoemde bedragen zijn brutobedragen voor een fulltime functie. Bij de tabel met salarisschalen staat vermeld of het een salaris per vier weken of per maand wordt berekend.

Hoeveel is de arbeidsmarkttoelage?

De arbeidsmarkttoelage bedraagt maximaal 10 procent van het salaris en is geregeld in artikel 3.9 van de CAO Gemeenten.

Is wettelijke rente loon?

U heeft als werknemer ook recht op de wettelijke rente. Het rentebedrag wordt berekend over het verschuldigde loon inclusief de wettelijke verhoging. De rechter kan dit bedrag niet matigen.

Wat betekent de schaal?

Een schaal is een verhoudingsgetal dat aangeeft hoe de afstand op een plattegrond of de afmeting van een schaalmodel zich verhoudt tot de afstand in werkelijkheid of de afmeting van het werkelijke object.

Wat is de schaal van de kaart?

De kaartschaal, kortweg vaak schaal, is de verhouding tussen een afstand op de kaart en de overeenkomstige afstand in werkelijkheid. De schaal kan worden weergegeven in een verhouding zoals 1 : 25.000.

Wat is een aanloopperiodiek?

Trede: een oplopend nummer waarmee de te onderscheiden treden binnen een schaal worden aangegeven. Een andere benaming voor trede is ‘periodiek’. In de Thuiszorg worden zogenoemde ‘Aanloopperiodieken'(aanlooptreden) gehanteerd.

Wat is een realistische loonsverhoging?

Hoeveel extra salaris je precies kunt vragen, hangt natuurlijk af van de omstandigheden. Maar iedereen begrijpt dat een loonstijging van 25 procent minder realistisch is dan 5 procent extra salaris. Over het algemeen is een loonsverhoging van 10 procent het maximale dat je kunt krijgen bij een uitstekende beoordeling.

Wat is het uurloon in de kinderopvang?

Het gemiddelde pedagogisch medewerker salaris in Nederland is € 31.193 per jaar of € 16,00 per uur. De aanvangsposities beginnen vanaf € 29.301 per jaar, maar meer ervaren werknemers verdienen tot € 36.075 per jaar.

Wat is het verschil tussen trede en periodiek?

Hoe werken salarisschalen? Binnen de schaal ontvang je bij goed functioneren meestal jaarlijks een salarisverhoging. Je verhuist dan naar de volgende hogere trede van de schaal. Deze salarisverhoging wordt ook wel periodiek genoemd.

Wat mag een helpende wel en niet?

Medicijnen uitzetten is een ander verhaal, dat mag je als helpende-plus niet doen. Het toedienen van insuline (via subcutane injectie) is een voorbehouden handeling, dit mag je als helpende-plus ook niet doen. Voor de duidelijkheid: helpende-plus is geen erkende opleiding.

Welke soorten schalen zijn er?

  • 2 puntsschaal: ja/nee.
  • 3 puntsschaal: veel/weinig/niet of ja/neutraal/nee of.
  • 4 puntsschaal: helemaal mee oneens/mee oneens/mee eens/helemaal mee eens.
  • 5 puntsschaal: helemaal mee oneens/mee oneens/geen mening/mee eens/helemaal mee eens of 5 sterren (van heel erg ontevreden tot heel erg tevreden)

Wanneer een aanloopschaal?

Wanneer kan ik gebruikmaken van een aanloopschaal? De aanloopschaal is bedoeld voor de werknemer die nog niet over de benodigde vaardigheden en/of competenties beschikt die nodig zijn voor de functie die op termijn vervult zal worden.

Hoe krijg je iemand naar een psycholoog?

  1. MIND Korrelatie : 0900 1450.
  2. de Luisterlijn : 088 0767 000.
  3. 113.nl (voor mensen die aan zelfdoding denken): 0800 0113.
  4. Meldpuntzorgwekkendgedrag.nl : 0800 1205.

Hoe werkt een doorverwijzing psycholoog?

Doorverwijzing moet geschieden via een huisarts, bedrijfsarts, jeugdarts, medisch specialist, of arts voor verstandelijk gehandicapten. In de verwijsbrief moet duidelijk staan wie is verwezen en waarom. Er moet duidelijk aangegeven worden welke soort psychologische zorg nodig is (basis of gespecialiseerde GGZ).

Hoeveel procent loonsverhoging bij promotie?

Hoeveel extra salaris je de medewerker bij promotie moet geven, is lastig te zeggen. Sommige bedrijven hanteren als vuistregel een loonstijging van 3 tot 6 procent. Maar ook 5 tot 10 procent komt voor, vooral bij promoties die samenvallen met de (half)jaarlijkse loonstijging.

Hoeveel verdien je als verzorgende ig 28 uur?

Hoeveel verdient een Verzorgende ig in Nederland? Het gemiddelde verzorgende ig salaris in Nederland is € 33.144 per jaar of € 17,00 per uur. De aanvangsposities beginnen vanaf € 28.861 per jaar, maar meer ervaren werknemers verdienen tot € 35.653 per jaar.

Waarom verdien ik meer salaris?

1: Salarisverhoging als je meer verantwoordelijkheid hebt Het is een goed teken als je extra verantwoordelijkheid krijgt op werk. Het geeft aan dat je baas je vertrouwt en in je gelooft. Erg leuk allemaal, maar het betekent ook dat je verantwoordelijk bent als er iets misgaat.