Is het dezelfde of diezelfde?

Aaneen zijn: dezelfde, hetzelfde, ditzelfde, datzelfde, diezelfde en eenzelfde. Er zijn twee combinaties met zelfde die een spatie krijgen, namelijk deze zelfde en zo’n zelfde. Zelfde wordt aan de, het, een, die, dat en dit vast geschreven: De actrice had dezelfde jurk aan als vorig jaar.

Is voor mij een pre?

De betekenis van pre is ‘voordeel, voorkeur’. Het woord komt vooral voor in de combinaties een pre zijn en een pre hebben, in het bijzonder in de context van vacatureberichten en sollicitaties.

Kan een waarde negatief zijn?

Natuurlijk moet je dan nog wel eerst vergelijken met de kritieke t-waarde om zeker te weten of het gevonden verschil significant is. Bij tweezijdig toetsen kan er zowel een negatief als positief getal uitkomen. De cijfers in de tabel mogen dan ook zowel positief als negatief gebruikt worden.

Waar zijn triceps goed voor?

Als je grote armen wil, denk je wellicht meteen aan biceps trainen. Toch is het vooral de triceps die voor de grootte van je armen zorgen, maar liefst 2/3de van je armen bestaan namelijk uit de triceps. Grote armen betekent dus grote triceps kweken.

Waarom is een cultuur relatief?

Ruime betekenis cultuur: Totale leefwijze van een groep zoals die tot uiting komt in waarden en normen. Culturen zijn altijd relatief: Ze passen zich voortduren aan, aan de omstandigheden van dat moment. Acculturatie: Veranderen van eigen cultuur door contact met andere culturen.

Waarom moet het totaalbedrag aan de debetzijde altijd gelijk zijn aan het totaalbedrag aan de creditzijde?

Zoals je misschien al ziet klopt deze balans nog niet, het bedrag aan de creditzijde moet namelijk altijd gelijk zijn met het bedrag aan de debetzijde, dit komt omdat het eigen vermogen nog niet is berekend.

Wat betekent absoluut nodig?

[Lat. absolutus = lett.: losgemaakt] volstrekt in zichzelf, onbeperkt, volmaakt (God is het absolute Zijn); onafhankelijk (- monarch); zonder hulpmiddelen nodig te hebben (- gehoor); zonder betrekkingen (absolute film, iets-genomen); zonder beperkingen of voorwaarden (het is – waa…

Wat betekent een particulier?

bn. (1 niet geldende voor allen of iedereen,maar behorende bij één bepaalde zaak of persoon of een aantal zaken en personen; 2 privaat, niet publiek): 1. iems. particuliere mening; een particuliere school, bijzondere, niet openbaar; 2.

Wat betekent het leven voor mij?

Iets in jou weet precies wat je wilt. Ieder mens verlangt naar een leven dat de moeite waard is. We verlangen naar betekenis in ons leven. Je wilt het gevoel hebben dat datgene wat je doet zinvol is, je fijne relaties hebt met de mensen om jouw heen en dat jouw leven verloopt zoals je dat voor ogen hebt.

Wat betekent particulier bedrijf?

In de economie betekent particulier meer specifiek “niet tot de overheid behorend”, en verwijst naar het zelfstandige bedrijfsleven, dat staat tegenover staatsbedrijven en naamloze vennootschappen, waarvan de aandelen in overheidshanden zijn. De overheid verkoopt zijn bedrijven soms aan particulieren.

Wat betekent persé?

De betekenis van per se is ‘op zichzelf beschouwd’, ‘vanzelf’ en ‘beslist’, ‘in elk geval’. Per se komt uit het Latijn. Mensen die rijk zijn en zich veel kunnen veroorloven, zijn niet per se gelukkig.

Wat is 70%?

Percentage als schrijfwijze van een getal Als een uitdrukking als “70%” in een wiskundige expressie voorkomt en daarom een getal op zichzelf moet zijn in plaats van een verhouding, heeft deze als betekenis het getal 0,7.

Wat is de spierbuik?

De spierbuik is dat deel van de spier dat bestaat uit dwarsgestreept spierweefsel en dat kan samentrekken (contraheren). De spierbuik van een skeletspier bestaat uit spierbundels. Elke spierbundel bestaat uit spiervezels en elke spiervezel bestaat weer uit myofibrillen.

Wat is de absolute waarde van een grafiek?

De absolute waarde |x| van een getal x is de waarde ervan zonder (min)teken. Zo is: |3|=3 en |-3|=3 . Dit komt omdat beide getallen dezelfde (positieve) afstand tot 0 hebben: ze zijn elkaars tegengestelde.

Wat is de term voor een woord dat naar een persoon is vernoemd?

Charles Boycott en William Frisbie Het Nederlands heeft nogal wat woorden die naar iets of iemand genoemd zijn. Zo’n woord heet eponiem. Je weet misschien dat saxofoon genoemd is naar de uitvinder van het instrument: de Belg Adolphe Sax.

Wat is een polygoon wiskunde?

Een polygoon is een aaneengesloten stelsel lijnsegmenten die samen een plat vlak omsluiten. Met het woord polygoon wordt ook een vlak binnen deze lijnstukken aangeduid, of de combinatie van de lijnstukken in een vlak.

Wat is een ander woord voor geestig?

aardig, geestig, geinig, grollig, humoristisch, jolig, kluchtig, koddig, komiek, komisch, kostelijk, lachwekkend, leuk, lollig, luimig, moppig, plezant, schalks, schertsend, snaaks, snakerig, uiig, vermakelijk, vreemd.

Wat is een cultuur maatschappijleer?

Cultuur: alle waarden, normen en andere aangeleerde kenmerken die de leden van een groep of samenleving met elkaar gemeen hebben en dus als vanzelfsprekend beschouwen.

Wat is een relatief aantal?

Het gaat daarbij de verhouding van de afname en wat je had. In relatieve zin neemt het aantal liters karnemelk veel meer af dan de liters vla en yoghurt. Hieronder zie de verkoopcijfers van Jan, Piet, Joris, Corneel, Marc en Frits van 2012 en 2013.

Wat is een relatieve frequentie polygoon?

De frequentiepolygoon is een lijndiagram waarin boven elk waarnemingsgetal de frequentie is uitgezet. Begin en eindpunt liggen op de horizontale as. Je kunt ook de relatieve frequenties gebruiken. Je spreekt dan van een relatieve frequentiepolygoon.

Wat is een waarde bij wiskunde?

In de wiskunde is de absolute waarde of modulus de waarde van een getal als het teken buiten beschouwing blijft. Dus als het getal positief is: dit getal zelf; als het negatief is, het positieve getal. Noemen we dit getal a, dan schrijven we |a|, waarbij a is omgeven door zogeheten modulusstreepjes.

Wat is geluk volgens wetenschappers?

Ze meet geluk volgens de mate waarin iemand veel positieve en weinig negatieve emoties ervaart, en volgens de totale tevredenheid over het leven. Onderzoekers refereren hiernaar met het begrip ‚subjectief welzijn’. Ze meten het subjectief welzijn aan de hand van zelfrapportatie.

Wat is geografische afstand?

breedte = Afstand van een plaats tot de evenaar. Zie ook geografische breedte. Allopatrisch = gezegd van populaties van species die gescheiden zijn door geografische verschillen.

Wat is het verschil tussen particulier en zakelijk?

Wat is het verschil tussen een zakelijk account en een particulier account? Een particulier account is bedoeld voor bestellingen voor persoonlijk gebruik, een zakelijk account is voor bestellingen voor en vanuit een bedrijf.

Wat is mi in statistiek?

Elke klasse heeft ook een klassenmidden mi. Dit is het gemiddelde van de klassen- grenzen. De klasse [150,154[ heeft als klassenmidden 152. Het aantal waarnemingsgetallen in een klasse is de klassenfrequentie of kortweg de frequentie fi.