Hoeveel seconden is een ecg?

Tegenwoordig worden ecg’s digitaal geregistreerd, maar het principe is hetzelfde. Het ecg-papier heeft een rasterverdeling. Grote hokjes zijn 5 mm breed = 0,20 seconde. Kleine hokjes zijn 1 mm breed = 0,04 seconde.

Is flecainide schadelijk?

Bij combinatie met flecaïnide kan een ernstige hartritmestoornis ontstaan. Vooral bij vrouwen of bij mensen die ouder dan 70 jaar zijn of al een hartaandoening hebben. Overleg hierover met uw arts of apotheker. Mogelijk controleert de arts uw hart met een hartfilmpje.

Is atriaal ritme gevaarlijk?

Voorkamertachycardie (atriale tachycardie) Deze periodes kunnen zich soms frequent herhalen. Deze ritmestoornis duurt meestal kort en is eerder onschuldig, en vereist geen behandeling. Bij langdurige en zeer hinderlijke periodes kan een behandeling met geneesmiddelen of zelfs een ablatie aangewezen zijn.

Is hartslag 105 te hoog?

In rust ligt de hartslag van een volwassene meestal tussen 60 en 100 slagen per minuut. Je hartslag past zich voortdurend aan. Een hogere hartslag is niet altijd erg. De hartslag verschilt per persoon en is afhankelijk van wat je doet.

Is supraventriculaire tachycardie gevaarlijk?

Het is geen levensbedreigende ritmestoornis, maar wel erg vervelend. Men maakt onderscheid in typisch en atypisch AVNRT. Bij typisch AVNRT loopt de elektrische prikkel via het langzame pad van de boezems naar de kamers en gaat het via het snelle pad terug naar de boezems. Dit komt bij 85-90% van de gevallen voor.

Kan de huisarts ook een hartfilmpje maken?

Bij klachten in de borststreek wordt een ECG of hartfilmpje gemaakt. Vroeger moest u daarvoor naar het ziekenhuis. Nu kan dat ook bij uw huisarts.

Kan hart herstellen na infarct?

Bij iedereen verloopt het herstel anders. Hoe snel je weer je normale leven oppakt hangt af van de ernst van je infarct, je lichamelijke conditie en je karakter.

Waar staat ddd pacemaker voor?

De VVI-pacemaker (V staat voor ventrikel = kamer) heeft één elektrode in de rechter kamer en kan daar het hartritme zien en zo nodig prikkelen. De DDD-pacemaker (D staat voor dual = beide) heeft één elektrode in de rechter boezem en één in de rechter kamer en kan in beide het ritme zien en zo nodig prikkelen.

Waarom magnesium bij torsade?

De kans op ‘torsade de pointes’ is vergroot bij hypomagnesiëmie of hypokaliëmie. Toediening van elektrolyten (kalium, magnesium) kan helpen om ‘torsade des pointes’ te onderdrukken. β-Blokkers zijn effectief en in het algemeen veilig.

Wat betekent chromatische aberratie?

Chromatische aberratie oftewel kleurschifting ontstaat doordat de lens het binnenvallende licht niet op dezelfde manier breekt. De breking van rood licht is anders dan die van blauw licht. Je ziet dat als blauwe, paarse of groene randen aan de rand van je object, bijvoorbeeld een tak of boomstam.

Wat betekent een verlengde qt tijd?

Als het QT-interval te lang is, kan dit ernstige, levensbedreigende hartritmestoornissen veroorzaken. Het veroorzaakt hartkloppingen, flauwvallen met bewustzijnsverlies tot zelfs een plots overlijden. Soms lijken de aanvallen op epileptische aanvallen.

Wat geeft het pr interval weer?

Het PR-interval geeft de tijd weer voor de geleiding van de impuls door de kamers en (AV-knoop). Het QRS-complex wordt vooral veroorzaakt door de depolarisatie van de ventrikels. De R-top wordt veroorzaakt door de depolarisatie van de beide ventrikels ter plaatse van het hartpunt.

Wat is intraventriculaire geleidingsstoornis?

Intraventriculaire geleidingsstoornissen Een geleidingsstoornis in de bundeltakken, in de fasciculi van de linkerbundeltak of in het myocard van linker of rechter kamer wordt collectief aangeduid als een intraventriculaire geleidingsstoornis.

Wat is monomorfe?

[v. Gr. monos = alleen, en morphè = vorm] bn eenvormig.

Wat is pjrt?

PJRT (de permanente vorm van junctie reciproke tachycardie), een zeldzaam klinisch syndroom met een traag geleidende concealed posteroseptale gelokaliseerde accessoire bundel, gekenmerkt door een voortdurende, lange RP tachycardie met negatieve P-toppen in de ECG afleidingen II, III, en aVF.

Wat is repolarisatie van het hart?

Door de depolarisatie gaat de spiercel samentrekken (mbv calcium). Na het depolariseren herstelt de celwand zich snel en kunnen de poortjes weer beginnen met het transporteren van natrium en kalium totdat de rustspanning van -90mV in de cel weer bereikt is. Dit herstellen van de rustspanning noemen we repolariseren.

Wat is aberratie ecg?

Een supraventriculaire tachycardie met aberrantie is een belangrijk diagnostisch probleem, omdat ze moeilijk te onderscheiden kan zijn van ventriculaire ritmestoornissen. Ventriculaire ritmestoornissen zijn over het algemeen gevaarlijker dan supraventriculaire ritmestoornissen.

Wat is afwijkende repolarisatie?

Er is sprake van niet-specifieke repolarisatiestoornissen als de repolarisatie afwijkend is, maar er geen significante ST-segment depressies zijn. Dit is bijvoorbeeld zo bij negatieve of vlakke T-toppen.

Wat is chromatisch?

1 gekleurd; 2 in verschillende op elkander volgende halve tonen opgaand of afdalend.

Wat is de av junction?

AV junctional tachycardia Een ectopische pacemaker in de AV junction geeft impulsen van >100 slagen per minuut, waardoor een tachycardie ontstaat. Voorbeeld-ecg: In afleiding II is goed te zien hoe de nodale tachcyardie en het sinusritme met elkaar wedijveren.