Hoe reageer je op een salarisvoorstel?

Zo begin ik dit soort gesprekken met collega’s altijd met de volgende zin: ‘Op dit moment ben ik ontevreden over mijn salaris van [bedrag] bruto per maand. Mijn gevoel zegt namelijk dat [naam bedrijf] met twee maten meet. Ik ben benieuwd of jij ook dat gevoel deelt.

Hoe verdienen psychologen geld?

Het salaris van een Psycholoog is afhankelijk van de ervaring en de functiezwaarte, het ligt tussen €3026 voor een Psycholoog in opleiding en €8101 bruto per maand voor een Klinisch Pscycholoog in de hoogste schaal. De salarissen zijn vastgelegd in de CAO schalen GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg).

Hoe werkt de salarisschalen ziekenhuis?

De cao Ziekenhuizen kent 16 salarisschalen. Deze lopen van schaal 5 tot en met schaal 80. Iedere schaal bestaat uit een aantal treden en aan deze treden zijn salarissen gekoppeld. Op die manier kun je dus snel opzoeken wat je zou moeten verdienen in een bepaalde functie.

Hoe werkt een dienstenchequebedrijf?

Het dienstenchequebedrijf betaalt het loon en vakantiegeld, vergoeding tijdens ziekte, een arbeidsongevallenverzekering, etc. (Uitzendkantoren geven de huishoudhulpen meestal geen vast contract maar dag- of weekcontracten.) De werkelijke waarde van een dienstencheque met de subsidie ligt op € 23,36.

Hoe werkt het levensfasebudget?

Het bedrag in het levensfasebudget mag maximaal gelijk zijn aan omgerekend 100 keer het gemiddeld aantal uur dat de medewerker per week werkt. Een medewerker mag dus maximaal 100 weken verlof sparen. Dit maximum is gelijk aan het maximum aantal weken dat een medewerker belastingvrij mag sparen.

Hoeveel lfb uren ggz?

De medewerker met een volledige werkweek heeft jaarlijks recht op een LFB van 35 uur. Het LFB-recht wordt naar rato van het dienstverband en per kalendermaand opgebouwd. De medewerker die parttime werkt, heeft recht op het LFB naar rato van de omvang van het dienstverband.

Hoeveel extra salaris onderwijs?

Sinds vorig jaar is er een arbeidsmarkttoelage waardoor scholen docenten gemiddeld 8 procent bovenop het salaris kunnen betalen. Deze toelage was in eerste instantie voor twee jaar. Met het akkoord moet het aantrekkelijker worden om in het onderwijs te gaan werken en het gemakkelijker worden om personeel te behouden.

Hoeveel is fwg 50?

Cao VVT Salarisschalen Cao VVT FWG 45 Cao VVT FWG 50
4 € 19,55 € 21,48
5 € 20,03 € 21,99
6 € 20,52 € 22,48
7 € 21,04 € 22,95

Hoeveel is de arbeidsmarkttoelage vso?

De hoogte van de arbeidsmarkttoelage voor een voltijder per jaar wordt door de werkgever jaarlijks als volgt berekend: het bedrag bedoeld voor de doelgroep leraren, gedeeld door het totaal aantal fte leraren die lesgebonden en/of behandeltaken verrichten met leerlingen met het uitstroomprofiel vervolgonderwijs in het …

Hoeveel is schaal 3?

Nummer Schaal 1 Schaal 2
3 € 1.832,98 € 1.958,93
4 € 1.875,38 € 2.001,92
5 € 1.916,55 € 2.045,47
6 € 1.958,93 € 2.089,06

Hoeveel meer salaris bij promotie?

Hoeveel loonsverhoging? Hoeveel extra salaris je de medewerker bij promotie moet geven, is lastig te zeggen. Sommige bedrijven hanteren als vuistregel een loonstijging van 3 tot 6 procent. Maar ook 5 tot 10 procent komt voor, vooral bij promoties die samenvallen met de (half)jaarlijkse loonstijging.

Hoeveel procent eindejaarsuitkering gemeente?

Een eindejaarsuitkering is een percentage van het brutojaarloon dat meestal in de maand december wordt uitbetaald als extra inkomen. Het gaat vaak om een percentage van 4 tot 8 procent, een half tot heel maandloon.

Hoeveel procent salarisverhoging 2022?

In het eerste kwartaal van 2022 ligt de stijging van de contractuele loonkosten (cao-lonen en werkgeverspremies) met 2,3 procent net iets onder die van de cao-lonen.

Hoeveel uur vakantie cao ggz?

Vakantie en verlof De werknemer met een voltijd-arbeidsduur heeft per kalenderjaar recht op 144 wettelijke en 22 bovenwettelijke vakantie-uren.

Hoeveel verdien je in schaal 45 zorg?

Worden door Breederzorg ingeschaald in functiewerkgroep 45 (FWG 45). Uurloon varieert tussen 18,30 euro per uur en 22,18 euro per uur.

Hoeveel verdient een psycholoog belgië?

Hoeveel verdient een Psycholoog in België? Het gemiddelde psycholoog salaris in België is € 38 088 per jaar of € 19.53 per uur. De aanvangsposities beginnen vanaf € 37 347 per jaar, maar meer ervaren werknemers verdienen tot € 40 246 per jaar.

Is goede vrijdag een vrije dag cao ggz?

Feestdagen Datum Week Nr.
Goede vrijdag 2019 vrijdag 19 april 2019 (CAO afhankelijk) Week 16
1e Paasdag 2019 zondag 21 april 2019 Week 16

Is ikb 13e maand?

Het Individueel Keuzebudget (IKB) is een budget in geld van de werknemer. Het IKB bestaat uit: De (voormalige) vakantietoeslag, dit is 8 procent van het feitelijk verdiende salaris. De (voormalige) eindejaarsuitkering, dit is 8,3 procent over het salaris en de vakantietoeslag.

Is er een cao zo ja waar kun je die vinden?

Op de website over cao’s van het ministerie van SZW kunt u zien of een cao algemeen verbindend is verklaard.

Is salarisadministratie moeilijk?

Salarisadministrateurs zijn moeilijk te vinden, ongeacht of het niveau starter, junior, medior, senior of teamlead is. Deze schaarste heeft verschillende redenen en brengt ook verschillende gevolgen met zich mee.

Waar dient een aanloopschaal voor?

De aanloopschaal is bedoeld voor de werknemer die nog niet over de benodigde vaardigheden en/of competenties beschikt die nodig zijn voor de functie die op termijn vervult zal worden.

Waar zijn lfb uren voor bedoeld?

Dan krijg je naast je reguliere verlof elk jaar extra uren verlof in het kader van het Levensfasebudget (LFB). Dit is bedoeld om medewerkers de mogelijkheid te geven om te sparen voor meer vrije tijd. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken, tijdelijk minder te werken of voor een langere periode van verlof.

Waarom loonadministratie?

Waarom moet je loonadministratie bijhouden? Het bijhouden van loonadministratie doe je voor jezelf, je medewerkers en de Belastingdienst. Ten eerste geeft het jou als bedrijf inzicht in wat er aan loonkosten uit gaat.

Waarom salarisadministrateur worden?

De salarisadministrateur is essentieel voor het bedrijf: zonder jou worden de werknemers niet beloond voor hun werk. Je positie op de arbeidsmarkt is daardoor erg goed, er is veel vraag naar salarisadministrateurs. Je hebt genoeg keuze in het soort organisatie waar je voor wilt werken.

Waarom salarisadministratie uitbesteden?

Voordelen van salarisadministratie uitbesteden Door je salarisadministratie uit te besteden, bespaar je tijd. Je hoeft je niet te verdiepen in de wet- en regelgeving die bij het voeren van een salarisadministratie hoort. De regels veranderen voortdurend en het kost veel tijd en moeite om op de hoogte te blijven.

Wat als je in de hoogste schaal zit?

Wanneer een goed presterende medewerker het einde van de schaal heeft bereikt, ligt promotie voor de hand. Dat is immers een uitgangspunt van een standaard loongebouw. De medewerker gaat een zwaardere functie uitoefenen en daarmee in een hogere schaal meer verdienen.

Wat betekent aanloopperiodiek 0?

In de Thuiszorg worden zogenoemde ‘Aanloopperiodieken'(aanlooptreden) gehanteerd. Deze kunnen bijvoorbeeld als volgt worden aangegeven: Aanloopperiodiek 0 = Trede -2. Aanloopperiodiek 1 = Trede -1.