Wat is een recyclepunt?

Een RecyclePunt is een inzamelpunt voor klein elektro, gebruikte batterijen en kapotte lampen. Je vindt RecyclePunten op plekken waar je sowieso regelmatig komt om boodschappen te doen: de supermarkt, doe-het-zelfzaak, elektrohandel, winkelcentra… Klik hier voor een overzicht van alle RecyclePunten.

Wat is een auto inleren?

Het opnieuw inlezen is eigenlijk niets anders dan dat de RE van het betreffende elektrische onderdeel weer op 0 wordt gezet. Bij oudere auto’s is dit mogelijk door de pluspool van de accu 20 sec eraf te laten.

Wat is een elektronisch toestel?

Een elektrisch apparaat is een apparaat dat werkt door middel van elektrische energie. Het apparaat kan deze elektrische energie verkrijgen vanuit het lichtnet, door batterijen of door het zelf op te wekken middels een voltaische cel.

Wat is een toetredingsovereenkomst recupel?

Maar die aanvaardingsplicht kan Recupel op zich nemen, via een toetredingsovereenkomst. De wet schrijft voor dat elke producent die ‘een elektr(on)isch apparaat op de Belgische markt brengt’ ook de inzameling en verwerking van de afgedankte toestellen op zich neemt.

Wat is een toetredingsovereenkomst?

Een toetredingscontract is een overeenkomst gesloten tussen twee partijen, waarbij de ene (zwakkere) partij geen zeggenschap heeft over de inhoud van het contract en waarbij die inhoud in feite op een eenzijdige manier wordt vastgesteld door de andere (sterkere) partij.

Wat is urban mining wikipedia?

Urban mining is het recyclen van waardevolle grondstoffen uit stedelijk afval. Het vormt een belangrijk onderdeel van de circulaire economie, in het streven uitputting van natuurlijke hulpbronnen te voorkomen en opwarming van de Aarde te beheersen.

Wat kan je doen met een oude elektrische fiets?

Is een elektrische fiets niet meer te repareren of is de techniek te ver verouderd? Dan zit er niets anders op dan hem af te danken. De fietsenmaker zal hem innemen als je een nieuwe fiets koopt. Maar je kunt een fiets ook zelf wegbrengen naar een gemeentelijk inzamelpunt.

Wat leveren oude batterijen op?

Lood: lood is letterlijk ‘loodzwaar’. Daarom is het heel geschikt voor dingen die zwaar moeten zijn, zoals munitie, ballast in schepen, orgelpijpen en dakbedekking. Slakken: het overblijfsel na recycling van lege batterijen noemen we ‘slakken’. Dit is heel geschikt voor gebruik in asfalt.

Wat met kapotte led lampen?

Energiezuinige lampen, zoals ledlampen, spaarlampen en tl-lampen, kun je apart inleveren bij de inleverbakken in diverse winkels. Zo zorg je dat het kleine beetje kwik in de lamp milieuvriendelijk verwerkt wordt. Leg de kapotte lamp bij je boodschappentas. Neem ‘m mee naar de winkel als je boodschappen doet.

Wat moet je doen met lege batterijen?

Niet in de vuilnisbak, maar in de inzamelbak! Ook om die reden is recyclen beter. Winkels die batterijen verkopen, moeten lege batterijen ook weer terugnemen. Daarom vind je bij veel winkels, supermarkten en bouwmarkten een inzamelbak voor batterijen.

Wat te doen met een kapotte printer?

Een kapotte printer laat je repareren of recyclen. Voor recycling breng je de printer naar de milieustraat of afvalscheidingsstation. Ook kun je de oude kapotte printer gratis inleveren bij de (web)winkel waar je de nieuwe printer hebt gekocht.

Wat te doen met kapotte led lampen?

  1. de winkel (als je daar een nieuwe koopt): een lampenwinkel, DHZ-zaak …
  2. het RecyclePunt, vaak aan de ingang van je supermarkt: ideaal als je gaat winkelen.
  3. het recyclagepark in je buurt.

Wat te doen met oude accu’s?

Accu’s & industriële batterijen Lever deze dan eveneens in dan kunt u inleveren bij het bij het gemeentelijke KCA-depot. Uiteraard kan je de accu ook inleveren bij een nabijgelegen autogarage. Garagehouders zijn over het algemeen blij met oude accu’s vanwege het bruikbare lood.

Wat verzamelt recupel?

Wat recycleert Recupel voor mij? Dat is snel uitgelegd. Elk apparaat dat voorzien is van een stekker, plug of stroomkabel, of dat op batterijen werkt (inclusief kabels en armaturen). We recycleren eveneens spaar-, led- en buislampen.

Wat wordt bedoeld met recupel?

Recupel organiseert in België de inzameling en de verwerking van afgedankte elektro-apparaten en lampen. Al wie een elektr(on)isch apparaat op de Belgische markt brengt, is bij wet verplicht om ook de inzameling en de verwerking van de afgedankte toestellen op zich te nemen.

Wat wordt bedoeld met urban mining?

Urban Mining haalt grondstoffen, die nodig zijn voor het produceren van onze producten, niet uit de grond of de natuur maar uit de ‘stad’ (Urban). Een mijn vol afgedankte, oude maar waardevolle elektrotoestellen. In onze smartphones zitten grondstoffen zoals goud, zilver, koper en kobalt.

Wat wordt er bedoeld met de circulaire economie?

Circulaire economie is een model van productie en consumptie, waarbij bestaande materialen en producten zo lang mogelijk worden gedeeld, verhuurd, hergebruikt, hersteld, opgeknapt en gerecycleerd om meer waarde te creëren.

Wat wordt er gemaakt van lege batterijen?

Van batterij naar bestek Van ijzer worden voorwerpen als fietsen, brilmonturen en kaasschaven gemaakt en soms wordt er mangaan aan ijzer toegevoegd om het staal wat sterker te maken. Zink kun je weer gebruiken voor dakgoten en plantengieters en nikkel komt in messen en vorken terecht.

Wat wordt verstaan onder wit en bruin goed?

Wit- en bruingoed zijn nu ook bekend als huishoudelijke afgedankte elektrische en elektronische apparaten. Voorbeelden hiervan zijn een koelkast of wasmachine maar ook kleinere apparatuur zoals een föhn, koffiezetapparaat, telefoon of computer.

Wat zijn 4 d batterijen?

Dat zijn batterijen die je eigenlijk alleen in een klokje of afstandsbediening kunt gebruiken , voor alle overige toepassingen leveren ze veel te weinig vermogen.

Wat zijn de beste c batterijen?

Philips oplaadbare batterijen Veel mensen kiezen voor het merk Duracell en deze behoren zeker tot de beste oplaadbare C batterijen. Aan de andere kant is Philips voordeliger en biedt een vergelijkbare kwaliteit. Voor twee stuks betaal je tussen de € 15 en € 18, je krijgt een capaciteit van 3000 mAh.

Wat zijn drie voorbeelden van bruingoed?

Bruingoed is een verzamelnaam voor apparatuur die door consumenten kan worden aangeschaft. Deze verzamelnaam wordt gebruikt voor beeldelektronica en geluidselektronica. Hierbij kan gedacht worden aan televisietoestellen, radio’s, cd-spelers, geluidsboxen en andere beeld en geluidsinstallaties.

Welke producten haal je uit zink kool batterijen?

Wist je dat we uit alkaline en zinkkool batterijen zink, ijzer, mangaan maar ook plastics recycleren? Deze grondstoffen kunnen later opnieuw worden gebruikt in tal van afgewerkte producten: ijzer voor allerlei toepassingen. zink voor daken, ramen, buizen en omheiningen.

Wie betaalt de ophaling recyclage?

En wie zorgt voor de recyclage? De ophaling en recyclage van elektrische en elektronische toestellen en lampen wordt door de vzw Recupel georganiseerd. Recupel verzamelt dat afval in haar eigen containers, die ze in de containerparken van de intercommunales plaatst – de vzw betaalt daar een soort van huur voor.

Wie moet bebat betalen?

Bebat neemt (bijna) alle taken van je over, maar jij doet wel aangifte en betaalt bijdragen. Deze bijdrage kan verschillen naargelang van het type en het gewicht van de batterij of accu.

Wanneer 6 btw aanrekenen?

U kunt uw woning renoveren tegen het btw-tarief van 6% als u aan volgende voorwaarden voldoet: Uw woning is ouder dan 10 jaar. Uw woning dient uitsluitend als privéwoning of slechts een ‘bijkomstig’ gedeelte ervan dient om uw beroep uit te oefenen.

Hebben dierenartsen een btw nummer?

Iedere handelaar en ambachtsman is BTW-plichtig. Ook vele vrije beroepers zijn ondertussen BTW-plichtig geworden, zoals advocaten, dierenartsen, architecten, notarissen, gerechtsdeurwaarders, …. Enkel artsen, sommige paramedische beroepen, gezinshelpsters en kindercrèches zijn vrijgsteld van BTW.