Wat is een garantieloon?

Aan bouwplaatswerknemers moet je minimaal het zogeheten ‘garantieloon’ betalen. Dit is het minimumloon waarop een werknemer recht heeft volgens zijn leeftijd en functie-indeling. Onder bouwplaatswerknemers vallen alle werknemers die op de bouwplaats zelf werken.

Wat is een inpas nummer?

Inpassingsnummer: het volgnummer binnen de inpassingstabel. Aan ieder volgnummer is een, aan het tijdvak gerelateerd, salaris verbonden. De combinatie Inpassingsnummer/Leeftijd mag maar eenmaal voorkomen.

Wat is een nabetaling belastingdienst?

U krijgt geld terug dat u maandelijks te veel betaald hebt, of u krijgt in een keer een groot bedrag dat u eerder maandelijks uitgekeerd had moeten krijgen. In deze gevallen was uw inkomen lager dan het had moeten zijn.

Wat is fulltime in de gehandicaptenzorg?

Standaard arbeidsduur De standaard fulltime arbeidsduur is gemiddeld 36 uur per week.

Wat is functiegroep b?

Verschil functiegroep A en B Het verschil tussen indeling in functiegroep A of B zit vooral in het feit dat iemand in B iets zelfstandiger opereert terwijl de medewerker in A werkt onder directe leiding.

Wat is het functiegebouw?

Een functiegebouw een overzichtelijk schema waarin functies in een organisatie staan, inclusief een beschrijving van de taken, vaardigheden en bevoegdheden per functie.

Wat is het minimum loon per uur?

Leeftijd werkweek 36 uur werkweek 38 uur
20 jaar € 8,65 € 8,19
19 jaar € 6,49 € 6,14
18 jaar € 5,40 € 5,12
17 jaar € 4,27 € 4,05

Wat is schaal 3 horeca?

Salarisschaal ≥ 21 jaar 19 jaar
1 € 10,48 € 8,38
2 € 10,48 € 8,38
3 € 10,93 € 8,74
4 € 11,44 € 9,15

Wat is schaal 6 kinderopvang?

Wie net als pm’er (pedagogisch medewerker) op de kinderopvang begint, komt terecht in schaal 6, zegt Debbie van Leiden, FNV-bestuurder Kinderopvang. Die schaal loopt van 2.128 tot 2.899 euro bruto op fulltimebasis, wat in de kinderopvang neerkomt op 36 uur.

Wat verdien je als leidinggevende in de kinderopvang?

Check je salaris! Het aanvangssalaris van een Leidinggevende functies op het gebied van kinderverzorging bedraag meestal tussen de € 2.409 en € 3.209 bruto per maand. Na een dienstverband van 5 jaar bedraagt het salaris tussen de € 2.971 en € 4.009 per maand bij een werkweek van 38 uur.

Wat verdien je bij een sociale werkplaats?

Het salaris van de beroepsfamilie Werkleiders sociale werkvoorziening begint bij € 1.743 per maand. Het salaris is het gemiddelde van alle beroepen die onder Werkleiders sociale werkvoorziening vallen.

Wat verdient een 40 jarige per uur?

Leeftijd Uurloon
45 tot 50 jaar 28,84
40 tot 45 jaar 27,87
35 tot 40 jaar 25,90
30 tot 35 jaar 22,85

Wat verdient een helpende netto?

Hoeveel verdient een Helpende plus thuiszorg in Nederland? Het gemiddelde helpende plus thuiszorg salaris in Nederland is € 27.671 per jaar of € 14,19 per uur. De aanvangsposities beginnen vanaf € 26.325 per jaar, maar meer ervaren werknemers verdienen tot € 31.572 per jaar.

Wat zijn de verdiensten bij hubo?

Functie Salaris
Salarissen voor een winkelbediende bij – 2 salarissen gemeld € 27.219/jr
Salarissen voor een Vendeur Magasinier bij – 2 salarissen gemeld € 22.615/jr
Salarissen voor een Cariste bij – 1 salarissen gemeld € 21.962/jr
Salarissen voor een Jobstudent bij – 1 salarissen gemeld € 25.408/jr

Welke jaren zijn jubileumjaren werk?

Jubileumuitkering – situatie per 01-01-2020. Bent u 12,5, 25, 40 of 50 jaar in dienst bij de overheid? Dan viert u uw jubileum en krijgt u een extra beloning van uw werkgever: de jubileumuitkering. Let op!: De faciliteiten voor het ambtsjubileum gaan NIET via P-Direkt.

Welke salarisgroep zit ik kleinmetaal?

Cao Metaal & Techniek Stel je bent werkzaam in de Metaal & Techniek branche, dan dien je de cao voor Metaal & Techniek (ook wel kleinmetaal genoemd) te raadplegen om het salaris te bepalen. Daarnaast heb je ook het functiehandboek voor Metaal & Techniek nodig. Daarin vind je ook de kleinmetaal salaristabel.

Welke salarisschaal verpleegkundige ziekenhuis?

In ziekenhuizen gelden voor verpleegkundigen de salarisschalen fwg 45 tot en met fwg 55. Beginnende ziekenhuisverpleegkundigen komen meestal terecht in functiegroep 45, die nu start bij 2.319 euro bruto en doorloopt tot 3.322 euro.

Wie komt in aanmerking voor maatwerk?

U kunt in een maatwerkbedrijf werken als u een arbeidsbeperking hebt en als de VDAB beslist dat u daarvoor in aanmerking komt. De VDAB houdt rekening met een aantal objectieve criteria (studies, erkenning door andere instanties…) en kan onderzoek in hoeverre u kunt functioneren in een arbeidsomgeving.

Wie valt onder pc 331?

Het PC 331 bestaat uit twee belangrijke sectoren: de kinderopvang en de geestelijke gezondheidszorg. Hieronder vindt u een uitgebreide toelichting over deze sectoren. De kinderopvang valt onder het bevoegdheidsgebied van het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector.

Wie voert het arbeidsvoorwaardengesprek?

Het arbeidsvoorwaardengesprek is vaak meteen een kennismaking met P&O, HRM of hoe ze het ook noemen bij je nieuwe werkgever. Meestal zit de manager (ofwel de beslisser) aan de andere kant van de tafel samen met een medewerker van P&O.

Aanloopschaal wat is dat?

de salarisschaal waarin de ambtenaar in de regel wordt benoemd, indien hij of zij nog niet aan alle functie-eisen voldoet, of het bevoegd gezag ter zake van het functioneren nog geen volledig beeld heeft.

Hoeveel procent stijgt het minimumloon in 2022?

Het bruto wettelijk minimumloon bedraagt per 1 juli 2022 €1.756,20 per maand, €405,30 per week en €81,06 per dag. Per 1 januari 2022 bedroeg het bruto wettelijk minimumloon €1.725 per maand, €398,10 per week en €79,62 per dag.

Is wettelijke verhoging bruto of netto?

De wettelijke verhoging is een boete die uw werkgever moet betalen over uw brutoloon en dient als prikkel voor uw werkgever om het loon op tijd te betalen. Deze boete kan oplopen tot 50% van het te laat betaalde loon. De hoogte van de boete hangt af van het aantal dagen dat uw werkgever te laat is met betalen.

Kan je afwijken van de cao?

Of je werkgever mag afwijken van de bepalingen in de cao, is afhankelijk van het karakter van de cao. Bij een norm-cao of standaard-cao moet je werkgever alle bepalingen zoals omschreven in de cao toepassen en mag hier niet van afwijken. Ook niet als de wijziging een verbetering voor jou zal zijn.

Wat is de consequentie voor de werkgever indien hij het vakantiegeld van zijn personeel niet tijdig betaalt?

Betaalt hij dit nettoloon niet tijdig, dan is de werkgever over dit bedrag een verhoging verschuldigd na een termijn van drie dagen. Dat is 5 % over de vierde werkdag en ook 5 % over iedere volgende werkdag. De maximale verhoging van het verschuldigde loon is 50 procent.

Wat moet je doen als een werkgever zich niet aan de cao houdt?

Kunt u niet terecht bij de cao-partij (bijvoorbeeld omdat u geen lid bent)? Dan kunt u terecht bij het Juridisch Loket, een advocaat of uw rechtsbijstandverzekeraar. U kunt het meningsverschil ook voorleggen aan een geschillencommissie in de branche.

Aanloopstroom wat is dat?

aan’loopstroom, m. (-stromen), 1. (elektrische) stroom bij of benodigd voor het op toeren komen (aanzetapparaat); 2. stroom die bij negatieve anodespanning door een elektronenbuis gaat lopen.

Hoe bereken je ur1?

De spanning (U) over de weerstand R1 wordt aangeduid als: UR1. M.b.v. de Wet van Ohm vermenigvuldigen we de stroomsterkte met de weerstandswaarde. De spanning over de weerstand bedraagt 8,4 volt.

Hoe bereken je ampère uur?

Capaciteit – Ampère-uur (Ah): Dezelfde 100Ah accu zou aan een apparaat dat 25 ampère trekt 4 uur stroom kunnen leveren (100/25=4). Als er bij een accu staat 12V50 dan wordt daarmee bedoeld dat de accu op 12 Volt werkt en een capaciteit heeft van 50Ah. Een 24V100 accu werkt op 24 Volt met een capaciteit van 100 Ah etc.