Wat is convergentie insufficiëntie?

Uw ogen bewegen naar de punt van uw neus wanneer u een voorwerp van dichtbij wilt bekijken. Hierdoor kunt u het voorwerp scherp en enkel zien. Deze beweging heet convergentie. Wanneer u moeite heeft met convergeren noemen we dit convergentie-insufficiëntie.

Wat is een accommodatiestoornis?

Heeft u een accommodatiestoornis? Dan ziet u de dingen van dichtbij niet zo scherp meer, of u ziet ze dubbel. Dat is vooral lastig bij het lezen. U kunt met oogoefeningen uw ogen trainen in het scherpstellen.

Wat is een gezichtszenuw?

De aangezichtszenuw (nervus facialis) Deze zenuw zorgt voor de uitdrukking van uw gezicht (mimiek) en regelt ook het openen en sluiten van uw ogen en mond. De aangezichtszenuw komt uit de hersenen en loopt door een nauw kanaal (tunnel) in de schedel.

Wat is een kleine hersenbloeding?

Een bloeding in de kleine hersenen veroorzaakt naast braken ook duizeligheid, ongecoördineerde bewegingen en stoornissen in de oogbewegingen. Soms kun je zien dat de ogen met kleine schokjes bewegen. Bij uitgebreide of massieve bloedingen kunnen coma en ademhalingsstilstand voorkomen.

Wat is een lage dwarslaesie?

Bij een lage dwarslaesie (borstwervel T2 of lager) is het ruggenmerg onderaan de rug beschadigd. Bij een hoge dwarslaesie (borstwervel T1 en hoger) is het ruggenmerg bovenaan de rug of ter hoogte van de nek beschadigd.

Wat is fixeren oog?

Als je ergens naar kijkt moeten beide ogen naar hetzelfde punt kijken. Wanneer dit niet goed gebeurt, fixeer je (kijken) disparaat (niet goed). De hersenen kunnen de beelden van de beide ogen niet tot één enkel beeld versmelten, waardoor het zien onduidelijk wordt. Dit kan wazig zicht of onrustig gedrag veroorzaken.

Wat is hoofdpijn aan 1 kant?

Migraine is een heftige en bonzende hoofdpijn. Doorgaans ervaart de patiënt hoofdpijn aan één kant. De pijn wordt bij inspanning erger en veroorzaakt ook vaak misselijkheid met braken. De duur van een migraineaanval varieert van 4 uur tot 3 dagen.

Wat te doen bij entropion?

Indien er klachten zijn kan een entropion veelal door middel van een operatie worden verholpen. Een entropion-correctie vindt poliklinisch plaats, onder plaatselijke verdoving, en duurt ongeveer 45 minuten. U krijgt eerst druppels die het oogoppervlak verdoven, vervolgens wordt de huid gedesinfecteerd.

Wat te doen bij scheve mond?

Scheve mond, lamme arm of verwarde spraak? Bel dan altijd direct 112, ook bij twijfel!

Wat zie je bij fixatie disparatie?

De meest voorkomende klachten zijn dansende letters, wazig zien, vermoeide ogen, branderige ogen, druk achter de ogen, hoofdpijn en dubbelzien. Wat ook regelmatig voorkomt, is het moeilijk kunnen overzien van een druk bewegende omgeving, zoals met autorijden.

Wat zijn de pijnpunten bij fibromyalgie?

Fibromyalgie en Tenderpoints Uit langdurig onderzoek en samenwerking is aangenomen dat er 18 van deze tenderpoints of pijnpunten vastgesteld kunnen worden in het lichaam. De ligging hiervan zijn onder andere in de nek, de onderrug, de armen en de knieën.

Wat zijn verlammingsverschijnselen?

Symptomen van verlammingsklachten Meestal ontstaat er eerst een spierverzwakking in de benen. Vaak heeft men pijn in de rug of de benen. Er zijn ook gevoelsstoornissen zoals gevoelloosheid en tintelingen. De symptomen zijn afhankelijk van welke zenuwen zijn aangetast.

Welke klachten kunnen zenuwpijn geven?

  • Tintelingen en branderig gevoel.
  • Doof gevoel.
  • Jeuk.
  • Een koude plek.
  • Uitstralingspijn.
  • Steken en krampen in het gebied van de zenuw.
  • Bewegingsbeperking.

Aangezicht wat is dat?

Het begrip aangezicht heeft 4 verschillende betekenissen: 1) gezicht. samenhangend geheel van kin, mond, wangen, neus, ogen, slapen en voorhoofd; voorkant van het hoofd van een mens vanaf de haargrens; gezicht. 2) aanzicht. wijze waarop iets eruitziet; aanzicht; aanblik.

Hoe oud moet je zijn voor borstimplantaten?

U moet minimaal 18 jaar zijn om een cosmetische behandeling zonder medische noodzaak te laten doen.

Hoe uit spierzwakte zich?

Symptomen van spierzwakte Spierzwakte is te herkennen aan verschillende factoren, waaronder: Slap gevoel in ledematen. Slappe spieren. Krachtverlies.

Hoe zien ingetrokken tepels eruit?

Een ingetrokken tepel trekt in het midden naar binnen toe. De tepel kan er altijd zo uitzien of alleen indien gestimuleerd. Soms trekken ingetrokken tepels zich verder terug zodat ze helemaal niet meer boven de tepelhof uitsteken of ze kunnen zelfs nog dieper in het borstweefsel zinken.

Kan een vrouw geen tepels hebben?

Dit komt bij zowel mannen als vrouwen voor. Ongeveer één op de tien vrouwen heeft een ingetrokken tepel. Deze conditie is vaak aangeboren, maar kan ook op latere leeftijd ontstaan.

Kan er hersenvocht uit je neus komen?

Bij een breuk ter hoogte van de neusbrug kan het hersenvlies scheuren, waardoor er hersenvocht via de neus lekt. Dit is gevaarlijk, omdat bacteriën vanuit de neus de schedel kunnen binnendringen en een hersenvliesontsteking (meningitis) kunnen veroorzaken.

Kan je geboren worden zonder tepels?

Afwezigheid (aplasie) van de borst en / of de tepel Dit is een zeldzame aandoening die de borstklier en de tepel treft tijdens de embryonale periode. Voor de puberteit manifesteert de aandoening zich eenvoudigweg als de afwezigheid van een of beide tepels.

Waar kan ik het beste een neuscorrectie laten doen?

Boerhaave voert de meeste cosmetische neusoperaties uit in heel Nederland. Onze plastische chirurgen en KNO-artsen behoren tot de beste neuschirurgen. Zij hebben dan ook veel expertise en jarenlange ervaring op het gebied van neuscorrecties. Wij helpen u graag verder met de juiste behandeling.

Waar komt grasduinen vandaan?

Het werkwoord is afgeleid van het zn. grasduin, uit → gras en → duin in de algemene betekenis ‘heuvel’, en blijkbaar beschouwd als symbool voor overvloedigheid. Het zn. kwam altijd in het meervoud voor, en in de uitdrukking (in) grasduinen gaan kon het zo gemakkelijk als werkwoord worden opgevat.

Waar zit de schedelbasis?

De schedelbasis is het deel van de schedel waarop de hersenen liggen en waardoor diverse zenuwen en bloedvaten de schedel verlaten of inkomen. De schedelbasis is een relatief stevig bot waarvoor veel geweldig nodig is om het te breken.

Waarom heb ik een groot voorhoofd?

Wie van zichzelf vindt dat hij een groter voorhoofd heeft, heeft waarschijnlijk een hoge haarlijn en/of lage wenkbrauwen. Je kapsel is dan zowat het eerste dat je kan gebruiken om de proporties weer wat in evenwicht te brengen.

Waarom ik-perspectief?

Met het ik-perspectief kan de lezer zich sterk inleven in de hoofdpersoon omdat hij weet hoe de hoofdpersoon zich voelt en wat hij denkt. Hierdoor kan het verhaal sterker binnenkomen dan wanneer er in de derde persoon gesproken wordt.

Waarom is plastische chirurgie goedkoper in turkije?

Plastische en cosmetische operaties zijn in Turkije lager geprijsd, omdat de algemene loonkosten in Turkije lager zijn dan in West-Europa. Ook de huisvestingskosten zijn gemiddeld lager. Daarom hebben professionele diensten van ervaren plastisch chirurgen een lagere prijs.

Waaruit bestaat de schedelbasis?

De schedelbasis wordt gevormd door vijf verschillende beenderen: het ethmoidaal, frontaal, sfenoidaal, temporaal en occipitaal bot. De schedelbasis vormt de bodem van de schedelholte en scheidt de hersenen van de aangezichts- en nekstructuren.

Wat betekent dat biedt perspectief?

Het staat voor het standpunt van waaruit je iets bekijkt. Afhankelijk van het standpunt van waaruit je iets bekijkt, ziet het er vaak heel anders uit. Verschillende perspectieven geven een ruimer inzicht. Het woord wordt ook gebruikt in de tekenkunst en heeft betrekking op het tekenen van een voorwerp in dieptezicht.

Wat betekent fysionomie?

Het begrip fysionomie heeft 2 verschillende betekenissen: 1) gezichtsuitdrukking. gezicht of voorkomen van iemand, beschouwd als spiegel van zijn aard en karakter; iemands gezichtsuitdrukking. 2) gestalte. fysieke gestalte van iemand of iets; fysieke voorkomen van iemand of iets.