Hoe plant een krokodil zich voor?

Voortplanting Mannelijke krokodillen zijn territoriaal ingesteld en paren met meerdere vrouwtjes. De vrouwtjes leggen hun eieren in de buurt van water in een berg planten en modder of in een nest onder de grond. Ze bewaken hun eieren en helpen de jongen uit ze als het nest komen.

Hoe schrijf je abonnee?

de abonnee (m./v.) Verbuigingen: abonnees (meerv.) iemand die op iets geabonneerd is.

Hoe schrijf je diploma uitreiking?

Het woord diploma-uitreiking staat in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Nederlandse Taalunie.

Hoe schrijf je logees?

Het meervoud van logé is logés. Het meervoud van logee is logees. Het verkleinwoord van beide woorden is logeetje.

Hoe schrijf je schemas?

het schema schema’s (meerv.) Let op: Spelling van 1858 Lat., voorbeeld, model, schets, ontwerp; ook gestalte. Schematisch, voorbeeldig, schetsmatig, ontwerpachtig.

Hoe weet je dat je een genie bent?

Mensen die tegen zichzelf praten zijn gek, vloekende mensen zijn dom en als je graag alleen bent dan ben je een einzelgänger. Als jij dit vaak te horen krijgt, dan heb je nú een weerwoord paraat.

Is albanië rijk?

Republiek Albanië Republika e Shqipërisë
Regeringsleider Edi Rama

Is datum enkelvoud of meervoud?

Het woord datum als aanduiding voor een bepaalde dag is al erg lang ingeburgerd. Ook het Nederlandse meervoud datums is al lang gebruikelijk. Het gebruik van data voor gegevens is nog betrekkelijk recent. Het enkelvoud datum is in de betekenis ‘gegeven’ niet gangbaar.

Is het bladzijde of bladzijden?

Bladzijde heeft twee meervouden: bladzijdes en bladzijden. Omdat bladzijde een meervoud heeft op -en en op -es, komt er geen tussen-n in samenstellingen met als eerste deel bladzijde bladzijdelang, bladzijdenummering, bladzijdeloep.

Is het vatten of vaten?

Toelichting. Het woord vat in de betekenis ‘ton’ heeft als meervoudsvorm vaten. Ook samenstellingen met dat woord vat hebben een meervoudsvorm op -vaten: bloedvaten, wijnvaten, biervaten enzovoort. In handvat betekent het woord vat niet ‘ton’, maar ‘greep’.

Kan je een abonnement opzeggen?

Als u een abonnement heeft zonder einddatum, kunt u altijd opzeggen. Er geldt wel een opzegtermijn. Krijgt u uw tijdschrift of krant minstens 1 keer per maand? Dan is de opzegtermijn maximaal 1 maand.

Waar vind je een serieuze relatie?

Wees hier wel subtiel en relaxed genoeg mee. Maak het niet te zwaar en serieus, dus ga niet binnen de eerste tien dates – of nog erger: via berichtjes – al pats-boem vol investering laten weten dat je een relatie wilt met die persoon, maar wees ontspannen en laat het meer zien via je daden.

Waarom is datums fout?

Het enkelvoud datum is in de betekenis ‘gegeven’ niet gangbaar. Dat verklaart waarschijnlijk dat veel mensen denken dat data enkelvoud is (de data is ontoegankelijk). Zij maken dan als meervoud: data’s. Die vorm is fout, want we hebben daar te maken met een dubbel meervoud.

Wat betekent eroderen?

Eroderen komt via het Franse éroder van het Latijnse werkwoord erodere ‘afknagen, wegvreten, afslijten’. Dit is opgebouwd uit e(x)- ‘uit-, weg-‘ en rodere ‘knagen’. Van rodere is ook Rodentia afgeleid, de wetenschappelijke benaming voor de orde der knaagdieren.

Wat is de betekenis van krokodillentranen?

Wat betekent krokodillentranen huilen (of schreien) en waar komt deze uitdrukking vandaan? Wie krokodillentranen huilt, is een bedrieger. Hij doet namelijk alsof iets hem veel verdriet doet of sterk aangrijpt, terwijl het hem in werkelijkheid niet veel kan schelen.

Wat is een t schema?

In T-schema’s komen woorden als: OORZAAK, GEVOLG, BESLUIT, VOORBEELD, MAAR, CONCLUSIE. het schema een duidelijkere structuur. De meeste informatieve teksten die de leerlingen beluisteren hebben tot doel informatie over te brengen.

Wat is een ander woord voor kloof?

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: kloof (zn): barst, gap, gaping, gleuf, insnijding, keen, reet, scheiding, scheur, spleet, wondje.

Wat is een logees?

Logeren = Logeren is het overnachten van een gast. Zo`n gast wordt logé (vrouwelijk logee, dus zonder accent) genoemd.

Wat is een vakjury?

In de rechtspraak is een jury een groep burgers die de schuldvraag van een verdachte beoordeelt. Nederland en Duitsland kennen in tegenstelling tot veel andere Europese landen geen juryrechtspraak meer.

Wat is het meervoud van app?

De correct gespelde meervoudsvorm van app is apps.

Wat is het meervoud van diploma?

di·plo·ma (het; o; meervoud: diploma’s) 1schriftelijk bewijs van een met gunstig gevolg afgelegd examen, een toegekende onderscheiding enz.

Wat is het meervoud van premie?

premies (meerv.)

Wat is het meervoud van tableau?

enkelvoud meervoud
naamwoord tableau tableaus
verkleinwoord tableautje tableautjes

Wat is het meervoud van tosti?

Het meervoud van tosti is ‘tosti’s’.

Wat is het meervoud van vonnis?

het vonnis vonnissen (meerv.) Uitspraak van de kantonrechter of de arrondissementsrechtbank. Zie ook Arrest. Vonnis, Een vonnis is een eindbeslissing van de rechtbank, uitgesproken door een rechter.

Wat is nou een serieuze relatie?

Een relatie is geven én nemen, soms iets meer van het één en soms iets meer van het ander. Jullie willen elkaar gelukkig maken, en dat is het belangrijkste dat telt in een serieuze relatie. Het is belangrijk dat je gek met elkaar kan doen, maar serieuze gesprekken voeren is minstens net zo belangrijk.

Wat moet er allemaal in een essay?

Een essay stipt een onderwerp aan en beantwoordt een vraag aan de hand van een betoog. Dit doe je door academische argumenten te gebruiken. Deze bestaan uit drie elementen: een claim, een reden voor deze claim, en redeneringen en bewijzen om de reden aan de claim te koppelen.